Ontwikkeling bedrijventerrein Zevenhuis, fase II

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nieuwe Steen 1

Hoorn

Betreft :        Art. 36 vragen

Onderwerp: Ontwikkeling bedrijventerrein Zevenhuis, fase II

Hoorn, 21 maart 2022

Geacht College,

Al langer vraagt onze fractie aandacht voor het nemen van stappen om te komen tot de noodzakelijke verdere ontwikkeling van het Zevenhuis. Inmiddels is 90% van fase I verkocht en de ontwikkelaar gaat ervan uit dat de laatste 10% rondom de zomer is uitgegeven. En dan? Bedrijven die zich dan melden moeten worden afgewezen, ook bedrijven die van bedrijventerrein Gildeweg naar het Zevenhuis willen.

Onze fractie ÉénHoorn maakt zich grote zorgen over de verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Zevenhuis, ergo het gebrek aan zicht op ontwikkeling van fase II.

Stilstand is achteruitgang en bedrijven zoeken een andere plek, elders of buiten West-Friesland, zo verneemt onze fractie. Dood- en doodzonde!

Het lijkt er sterk op dat het college zich totaal niet bewust is welk kroonjuweel men in handen heeft en hoe men dit kroonjuweel ‘te gelde’ kan maken. Er is nog steeds geen ontwerpbestemmingsplan fase II en tussen het in procedure brengen van een bestemmingsplan en de eerste schep in de grond zitten vaak 3 a 4 jaar, dus 3 a 4 jaar stilstand!

Daarom heeft onze fractie de volgende vraag.

  1. Wij willen op korte termijn een routekaart c.q. planningschema ontvangen van alle stappen die, met en zonder Raad, moeten worden gezet om te komen van voorontwerpbestemmingsplan tot verkoopbare kavels fase II. In deze routekaart svp aangeven wie waarvoor verantwoordelijk is

De fractie van ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

A.S. Ruppert, raadslid ÉénHoorn