Karin Klerks

Mijn naam is Karin Klerks en vanaf het eerste moment maakte ik deel uit van de Hoornse Onafhankelijke Partij die sinds 14 februari 2021 samen is gegaan met V.O.C.Hoorn en nu de naam Eénhoorn draagt.

Het geeft mij een fijn gevoel om iets te kunnen betekenen voor deze partij waar ik mij dan ook heel prettig bij voel. Het is een mooie club en wij hebben ondertussen de nodige lessen al achter ons liggen waardoor wij alleen maar sterker worden.

Ik behoor niet tot de spelers in het veld maar daar waar mogelijk ben ik aanwezig bij de fractievergaderingen en voelt het goed om betrokken te zijn bij wat leeft en beweegt in onze gemeente.

Het is de stad waar ik ben geboren en getogen en waar ik mij dan ook echt thuis voel en samen met de andere bestuursleden zetten wij ons in om alles in goede banen te leiden.

Interim bestuur
Karin Klerks
Paul Blom

Het politieke landschap is continue onderhevig aan verandering, zowel landelijk als provinciaal, zelfs lokaal. In de laatste 20 jaar is het aantal Hoornse fracties bijna verdubbeld. Als medeoprichter van V.O.C.Hoorn weet ik dat er destijds niet zoveel partijen waren dan nu het geval is wat besluitvaardigheden nauwelijks ten goede is gekomen. Tussentijds afsplitsen en/of wisselen van fractie doet geweld aan de wensen van de kiezers en maakt de redenen vaak ondoorzichtig en niet erg standvastig. Pragmatisch en stadsgericht, maar met een duidelijk sociaal beleid hebben in de huidige bestuursperiode twee lokale partijen voortdurend gelijk gestemd bij vele onderhanden zijnde belangrijke onderwerpen in de gemeenteraad.
Voor VOC HOORN en HOP is er dan ook reden genoeg om gezamenlijk op te trekken en verder meer te bereiken voor de de burgers en ondernemers van de gemeente Hoorn en dit onder een nieuwe, duidelijke aansprekende naam ÉÉNHOORN.
Als bestuur zorgen wij ervoor dat de partij goed georganiseerd is en onze politici zich met beleid bezig kunnen houden.”

Interim bestuur
Paul Blom
Manon Doodeman

Ik ben Manon Doodeman-Stuurman, vanaf het eerste moment lid van HOP en momenteel interim bestuurslid van ÈènHoorn. Ik heb politiek zowel landelijk als lokaal altijd interessant gevonden en het aansluiten bij een groep zoals HOP was eigenlijk vrij logisch. Een nieuwe frisse wind daar kon ik me in vinden. Achter de schermen probeer ik samen met mijn medebestuursleden de zaken in goede banen te leiden.
Bij HOP vervulde ik de rol van secretaris en natuurlijk sta ik voor de volle 100% achter de fusie met VOCH, welke functie ik in het nieuwe bestuur ga vervullen is aan de leden.

Interim bestuur
Manon Stuurman
Gijs Otten

Als mede-oprichter weet ik als geen ander dat je het niet altijd voor elkaar krijgt zoals je het wilt, maar in goed overleg met andere partijen kun je best tot overeenstemming komen.

In 2002 stond er in het verkiezingsprogramma van VOCHoorn:  Een stadsstrand in het Hoornse Hop nu na 20jaar wordt er eindelijk een breed strand gerealiseerd.

Tussen 2006 en 2010 is de atletiekbaan ter hand genomen een initiatief van VOCHoorn. Ruim 400 heipalen zijn er gekocht door inwoners van Hoorn. Dit was echt geweldig en een groot succes.

Versplintering van de gemeenteraden kan door de kiesdrempel te verhogen tegen gehouden worden. Met de nieuwe naam ÉénHoorn krijgen wij een partij met veel inzet op vele fronten.

Het streven voor de komende tijd is: aan de noordkant van het Stationsgebied (Hoorn Noord) een grote Parkeergarage bouwen. De ondernemers van de Binnenstad smeken hierom voor het behoud van hun Winkelgebied. Ook voor bezoekers en inwoners van de stad Hoorn is dit hard nodig.

Interim bestuur
Gijs Otten
Kirsten Breider

Vanaf dag 1 zit ik bij het bestuur van de Hoornse Onafhankelijke Partij. We hebben veel geleerd en ook bereikt. Met een leuk team altijd een goed gevoel bij alles wat er moet gebeuren. Veel verschillende mensen die hun inzetten voor dat wat moet gebeuren voor de stad waar ik ben geboren en opgegroeid.

Ondertussen samen met VOC Hoorn dragen wij de naam ÉénHoorn en dat voelt goed. Ik hoop net als ieder ander van de partij dat wij veel zullen bereiken voor onze Hoornse inwoners en ondernemers.

Interim bestuur
Kirsten Breider
Piet Schipper

Mijn naam is Piet Schipper en afkomstig uit Spanbroek. Sinds 1968 woonachtig in Hoorn waar ik werkte in die tijd als kapper bij Leon Ellerbroek op de Ramen wat niet de minste was. Na een aantal jaar daar werkzaam te zijn geweest de uitdaging aangegaan om zelf als ondernemer een kapperszaak te starten en dit ook op de Ramen. Mijn kapsalon kreeg de naam “de Barbier”

In 2013 ben ik op 67 jarige leeftijd met pensioen gegaan en heb de zaak verkocht.

Bij VOC Hoorn zit ik al vele jaren in het bestuur en vind het heel goed voor Hoorn dat wij samen met de Hoornse Onafhankelijke partij verder gaan en dit onder de naam ÉénHoorn. Een sterkte club mensen die ervoor gaat om veel te bereiken voor Hoorn.

Interim bestuur
Piet Schipper