Hoorn komt terug op weigering kleine ondernemers op nautisch terrein Schelphoek

Op nautisch terrein De Schelphoek in Hoorn kan toch een bedrijfsverzamelgebouw komen. Daarmee komt de gemeente terug op een eerder uitgesproken veto. De koerswijziging van het college is te danken is aan ingrijpen door de gemeenteraad, eerder dit jaar. „De raad heeft een ’draak van een collegebesluit’ ongedaan gemaakt”, aldus HOP-raadslid Robert Vinkenborg.

Leo Blank

HOORNDit voorjaar leek er een juridisch conflict in de maak tussen Hoorn en Ooms Bouw & Ontwikkeling uit Scharwoude. Beide partijen dreigden met elkaar in botsing te komen doordat de gemeente de spelregels voor vestiging in de ogen van de projectontwikkelaar (toen nog een andere partij dan Ooms zelf) plotseling wijzigde.

Hoorn wil het aan het Markermeer gelegen terrein, waarvan ongeveer de helft direct aan de waterkant inmiddels is volgebouwd, volledig nautisch van karakter houden. Volgens Ooms zouden vestigingsmogelijkheden worden verruimd als de vraag vanuit nautisch bedrijfsleven zou teruglopen of zelfs opdrogen. In dat geval zou ook een verzamelgebouw voor kleine bedrijfjes tot de mogelijkheden moeten behoren.

Juridische stappen

Ooms dreigde met juridische stappen. Het bedrijf heeft veel geld gestoken in aanleg en aankleding van het nautisch bedrijventerrein. De projectontwikkelaar die toen nog in beeld was meldde dat in de voorbereidingen van een verzamelgebouw forse investeringen waren gedaan. Die zouden in rook opgaan als Hoorn voet bij stuk zou houden.

Voor het verzamelgebouw hadden zich toentertijd zes serieuze gegadigden gemeld, waaronder Watertaxi Hoorn.

Volgens Ronald Tool, ontwikkelingsmanager van Ooms Bouw & Ontwikkeling, is dat aantal ondanks de verwikkelingen niet gewijzigd. Of het om precies dezelfde ondernemers gaat is niet zeker. Tenminste één van de gegadigden van toen, Watertaxi Hoorn, is afgehaakt. Eigenaar Bram Nijenhuis: „Dit duurde mij te lang. Ik ben nu bezig met een eigen plan. Ik hoop dat ik voor komende zomer over een eigen botenhuis met haltesteiger aan de Schellinkhouterdijk beschik.”

Tool zegt dat de vorige projectontwikkelaar niet langer in beeld is: „Daarom is de kans groot dat Ooms Bouw & Ontwikkeling het verzamelgebouw nu zelf neerzet.”

Helft bebouwd

Van het hele nautisch terrein de Schelphoek, bijna drie hectare groot, is ongeveer de helft bebouwd. Het betreft het deel in de zuidoosthoek dat pal aan de waterkant tegenover bedrijventerrein Hoorn 80 ligt.

Op de andere helft zijn acht kavels beschikbaar voor nautisch gerelateerde ondernemingen. Daarvan zijn er volgens Ronald Tool twee verkocht en wordt een derde tijdelijk verhuurd door de Alliantie Markermeerdijken, waarin het hoogheemraadschap samenwerkt met bouwondernemingen Volker Wessels en Boskalis. Dit consortium tekent onder meer voor de aanleg van het stadsstrand tussen Westerdijk en Galgenbocht.

Binnenkort start het overleg tussen Ooms en de kandidaten voor het bedrijfsverzamelgebouw, onder meer over de behoefte aan ruimte. Eerder werd uitgegaan van een totale oppervlakte van 3600 vierkante meter.

Uitwassen

De gemeente wilde zo’n gebouw in eerste instantie niet toestaan omdat de vrees bestaat dat er naderhand ongewenste activiteiten kunnen plaatsvinden.

Hoorn verwees kleine ondernemers naar bedrijventerrein Zevenhuis waar ook verzamelgebouwen verrijzen. De toenmalige projectontwikkelaar wees er juist op dat er afspraken zijn gemaakt met de vereniging van eigenaren om uitwassen te voorkomen.

Ooms Bouw & Ontwikkeling wil nu vaart zetten achter het verzamelgebouw. Volgens Ronald Tool wordt komend voorjaar gestart met de verkoop van bedrijfsunits. Met Hoorn is afgesproken dat kandidaten bij de Kamer van Koophandel moeten zijn ingeschreven als nautisch gerelateerde onderneming.

Woordvoerder Marieke van Leeuwen van de gemeente meldt dat het nieuwe bestemmingsplan, met daarin opgenomen een bedrijfsverzamelgebouw, komend voorjaar in de politiek aan de orde komt.