De gemeente Hoorn maakt een eind aan het voortbestaan van snackbar ’t Hoofd.

De gemeente Hoorn maakt een eind aan het voortbestaan van snackbar ’t Hoofd.

Snackbar Aan het College van Burgemeester en Wethouders Nieuwe Steen 1 Hoorn   Betreft :        Art. 36 vragen   Onderwerp:          Voortbestaan snackbar ‘t Hoofd   Hoorn, 5 april 2021   Geacht College,   Snackbar ‘t Hoofd is een begrip in Hoorn en zeker bij de bewoners van het havenkwartier, bij toeristen, bij het ‘bootjesvolk’ dat …

Is deze regeling ook in Hoorn toepasbaar is de vraag.

Is deze regeling ook in Hoorn toepasbaar is de vraag.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Nieuwe Steen 1 Hoorn Betreft :      Art. 36 vragen Onderwerp: Betaalbare koopwoningen voor starters à la Zaanstad Hoorn, 26 maart 2021   Geacht College, Als raad en college hebben we de gedeelde ambitie om de ergste woningcrisis sinds de Tweede Wereldoorlog het hoofd te bieden. Wachttijden van 7 …

Hoornse fracties “bijzonder ongerust” over levering van voldoende en kwalitatief goed drinkwater als datacentra in Hollands Kroon er komen.

Hoornse fracties “bijzonder ongerust” over levering van voldoende en kwalitatief goed drinkwater als datacentra in Hollands Kroon er komen.

Martijn Mak  HOORN De Hoornse raadsfracties ÉénHoorn en DRP maken zich ’bijzonder ongerust’ over de invloed van (toekomstige) datacentra in de Wieringermeer op de huidige en toekomstige levering van voldoende en kwalitatief goed drinkwater aan huishoudens in Noord-Holland, in het bijzonder West-Friesland en Hoorn). Raadsleden Aart Ruppert en Menno Jas hebben daarom samen vragen gesteld …

Uitzonderingspositie binnen de wet Bibob woonwagencentrum Hoorn is verleden tijd.

Uitzonderingspositie binnen de wet Bibob woonwagencentrum Hoorn is verleden tijd.

De Raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag  23 maart 2021, Behandelend agendapunt 10.1  Erfpachtuitgifte woonwagencentrum Bobeldijkerweg (1843919)   Constaterende dat: –          Het drempelbedrag voor bouwvergunningen voor toepassing van de wet Bibob in de gemeente Hoorn is vastgesteld op € 250.000. –          Er in Hoorn hierop één uitzondering wordt gemaakt en dat …

Seizoenarbeiders niet meer in de woonwijken.

Seizoenarbeiders niet meer in de woonwijken.

Hoornse politiek wil eind splitsen huizen De Hoornse politiek wil dat er een einde wordt gemaakt aan het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten in woningen. Er mogen hiervoor geen nieuwe vergunningen worden verleend en bestaande vergunningen mogen niet worden verlengd. Michiel Snik HOORN Dat stellen de fracties ÉénHoorn, VVD, Christen Unie, Hoorn Lokaal en Fractie Tonnaer in …

Levensgevaarlijke situaties.

Levensgevaarlijke situaties.

Martijn Mak HOORN De Lambert Meliszweg in Hoorn wordt door automobilisten gebruikt als sluiproute naar de binnenstad en hierbij wordt te hard gereden, zeggen buurtbewoners. Tevens wordt de aangrenzende parkeerplaats volgens hen gebruikt om te dealen en te blowen. Aart Ruppert van Fractie ÉénHoorn wil dat daar verandering in komt. Automobilisten die vanaf De Weel …

Lambert Meliszweg een racebaan ?

Lambert Meliszweg een racebaan ?

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Nieuwe Steen 1 Hoorn   Betreft :       Art. 36 vragen Onderwerp:   Lambert Meliszweg: een racebaan? Hoorn, 14-03-2021 Geacht College,   Een aantal bewoners van de Lambert Meliszweg heeft de fractie van ÉénHoorn benaderd met een aantal prangende vragen betreffende de (verkeers)veiligheid in hun wijk. Onze fractie deelt de …

Politiek verdeeld over hoogbouw Rozenbuurt. (incl. Pitch Aart Ruppert)

Politiek verdeeld over hoogbouw Rozenbuurt. (incl. Pitch Aart Ruppert)

Eric Molenaar (NHD) De nieuwe wijk Rozenbuurt in Zwaag, met ongeveer 450 woningen op de plek waar ooit kwekerij Balk was, krijgt bij de gemeenteraad van Hoorn de handen op elkaar. Verdeeld is de politiek echter over de hoogte van de appartementengebouwen die langs de Oostergouw moeten komen. Omwonenden hebben het gemeentebestuur brieven geschreven waarin …

Subsidieregeling ventilatie en binnenklimaat.

Subsidieregeling ventilatie en binnenklimaat.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Nieuwe Steen 1 Hoorn   Betreft :       Art. 36 vragen subsidieregeling ventilatie en binnenklimaat   Onderwerp:   Subsidieregeling ventilatie en binnenklimaat   Hoorn, 4 maart 2021   Geacht College,   Op 7 en 14 augustus 2020 hebben VOCHoorn en de Hoornse Onafhankelijke Partij, nu ÉénHoorn, artikel 36 vragen gesteld …

De komst van de ÉénHoorn is de aankondiging van voorspoed.

De komst van de ÉénHoorn is de aankondiging van voorspoed.

SJAAK GROSTHUIZEN 20 februari 2021 De komst van de eenhoorn is de aankondiging van voorspoed Twee politieke partijtjes in Hoorn zijn er niet meer. Een goede zaak! Nee, begrijp me niet verkeerd. Het is niet mijn bedoeling om te zeggen, dat ik blij ben dat ze uit de raad zijn opgehoepeld. Alle betrokken raadsleden zitten …

Houten Hoofd/MS Clair de Lune (schriftelijke vragen)

Houten Hoofd/MS Clair de Lune (schriftelijke vragen)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Nieuwe Steen 1 Hoorn     Betreft :        overige vragen   Onderwerp:   Houten Hoofd/MS Clair de Lune   Hoorn, 18 februari 2021   Geacht College,     ÉénHoorn heeft vernomen dat het motorschip MS Clair de Lune, dat deze winter afgemeerd ligt aan het Houten Hoofd, door kordaat …