Politiek maakt zich zorgen over ventilatiesystemen op scholen.

Vanwege een mogelijke rol in het verspreiden van corona, liggen ventilatiesystemen op scholen landelijk onder de loep. Ook lokale politieke partijen maken zich zorgen: VOCHoorn en de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) spraken hun zorgen uit bij Gemeente Hoorn.
Aart Ruppert, fractievoorzitter van VOCHoorn, heeft in samenwerking met de HOP vragen neergelegd bij het College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Hoorn. Eén van deze vragen betreft de onduidelijkheid van de richtlijnen waaraan de ventilatie van schoolgebouwen moet voldoen. Voor bouw van vóór 2012 gelden namelijk andere normen dan voor bouw na dit jaar, waardoor het kan gebeuren dat er in het ene deel van een school andere regels voor ventilatie gelden dan in het andere deel.
Daarnaast geven de lokale politieke partijen aan dat het niet duidelijk is welke schoolgebouwen in Hoorn wel en niet aan de regels voldoen. Scholen waar de ventilatie te wensen overlaat, kunnen voorlopig gewoon ramen en deuren open zetten. Volgens Ruppert, die zelf in het onderwijs heeft gewerkt, wordt dit een ander verhaal wanneer het kouder wordt. ,,Nu gaat het nog, maar in de winter is het echt niet prettig om bibberend voor de klas te staan. Er moet daarom worden onderzocht hoe het precies zit met de ventilatie, met name in oudere schoolgebouwen”, aldus de oud-docent. Het College heeft nog geen antwoord gegeven op de gestelde vragen.
Onderzoek
Ook op scholen zelf is er aandacht voor ventilatie. De elf basisscholen in Hoorn, Blokker en Zwaag die worden beheerd door Stichting Talent zijn gecontroleerd en er zijn aanpassingen gedaan waar nodig. Dit gaat onder andere om OBS De Klipper en OBS Het Ooievaarsnest ,,Alle luchtfilters zijn vervangen, ramen en deuren staan zoveel mogelijk open, en eventuele recirculatie van lucht wordt voorkomen”, aldus Stichting Talent. ,,Ook vindt op alle scholen onderzoek plaats door een gespecialiseerd bedrijf.”
Bij de middelbare scholen, beheerd door Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH), zit het ook goed, laat directeur Jan Heijboer weten. SOHH beheert de zes scholen behorend tot het Atlas College en het Tabor College in Hoorn.
,,Bij ons is alles qua ventilatie perfect op orde. Per lokaal wordt er zuivere lucht naar binnen geblazen, en wordt lucht ook weer naar buiten gelaten. Er is dus geen sprake van recirculatie, het gevreesde punt bij ventilatie in scholen. Daarnaast is het ook nog mogelijk om te ‘spuien’, ofwel om deuren en ramen tegen elkaar open te zetten”, zegt Heijboer.