HOP heeft twee leden die lid zijn van de Algemene Raadscommissie (ARC) van de gemeenteraad van Hoorn. Zij ondersteunen de fractie in het vele werk. Ze zijn niet gekozen in de gemeenteraad. In de adviserende algemene raadscommissie – die driemaal per maand plaats vindt – mogen zij namens de HOP-fractie het woord voeren. Ze leveren hiermee een bijdrage aan de standpuntbepaling van HOP. De raadscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad, de gemeenteraad vergadert 1 x per maand over de onderwerpen van de commissie (onder andere). En neemt in gemeenteraadsvergadering daarover de besluiten.