Groene stad

Binnenkort begint ÉénHoorn aan de voorbereidingen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Als u wilt meedenken en meepraten over wat er allemaal beter kan in onze mooie gemeente, meldt u zich dan aan als lid.
Uw input is van groot belang. Samen komen we verder, samen zijn we ÉénHoorn.

Milieu

Hoorn is een groene gemeente, dit geldt natuurlijk voor de dorpen maar ook in de wijken is veel groen. De afgelopen jaren is er echter veel bezuinigd op het onderhoud van het openbaar groen. Veel struiken zijn vervangen door gras om onderhoud makkelijker en dus goedkoper te maken. Gelukkig is dit beleid stopgezet na klachten van bewoners en ingrijpen van de politiek.

Samen aan de slag

De Hoornse raad heeft het initiatief genomen om een Groenvisie voor onze gemeente op te stellen. Het is de bedoeling dat de inwoners van Hoorn worden betrokken bij deze Groenvisie. Op deze wijze wil de politiek de bewoners een stem geven in hun eigen woonomgeving. Wij zijn groot voorstander van deze manier van plannen maken. Maar wij willen ook echt samen met de buurt-/wijkbewoners aan de slag. Onze partij wil graag budgetten vrijmaken zodat omwonenden zelf een keuze kunnen maken voor de inrichting van hun ‘groene’ omgeving.

De biodiversiteit kunnen we een handje helpen door er samen voor te zorgen dat er mooie struiken en planten komen die de natuur, in de vorm van bijen, vlinders en kleine vogels, een handje helpen om zich weer thuis te voelen in onze stad. We hebben deze kleine ‘inwoners’ ook nodig om een leefbaar milieu te hebben.

Kinderen die dichter bij de natuur leven groeien harmonieuzer op en presteren aantoonbaar beter op school. Er komen dan ook steeds meer scholen die er voor kiezen om hun schoolpleinen te vergroenen. Mensen leven gelukkiger en presteren beter in een groene omgeving. Diverse onderzoeken bewijzen dat.

Honden

De gemeente Hoorn heft hondenbelasting. Wij willen dat de hondenbelasting alleen wordt gebruikt om voorzieningen voor honden te financieren. Dit kan het onderhoud van losloopgebieden zijn of het plaatsen en legen van afvalbakken met hondenpoepzakjesdispensers. In andere gemeenten is gebleken dat dit leidt tot minder overlast van hondenpoep. Uiteraard is de andere kant van het verhaal dat er ook toezicht moet zijn op de handhaving van de opruimplicht.

Als de kosten voor de voorzieningen voor honden omlaag gaan, kan wat ons betreft ook de hondenbelasting omlaag of uiteindelijk worden afgeschaft.

Groen Hoorn

De gemeente Hoorn moet zich inzetten voor een groen Hoorn. De gemeente zal zich, samen met burgers en bedrijven, moeten inzetten voor een energie-neutrale gemeente. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en neemt de leiding om burgers en bedrijven daarbij te betrekken. Te denken valt aan zonne-energie, windenergie en groen gas.

Wij zien graag dat de gemeente Hoorn, in samenwerking met de burgers en bedrijven, werkt aan energiebesparing en een goed en zuinig gebruik van productiemiddelen.

Onze partij vindt dat wij als goed rentmeester om moeten gaan met het groen in Hoorn. De ontwikkeling van de verschillende parken zijn daarvan uitstekende voorbeelden, omdat hier verschillende functies met elkaar verbonden worden.

Wij willen dit bereiken door in gesprek te blijven met burgers en bedrijven, om zodoende elkaar enthousiast te maken en zaken gezamenlijk te realiseren. Wij willen af van repressie en wantrouwen en terug naar een gemeente die haar burgers vertrouwt en alleen achteraf controleert of zaken wel goed zijn uitgevoerd.