Levendige en ondernemende stad

Binnenkort begint ÉénHoorn aan de voorbereidingen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Als u wilt meedenken en meepraten over wat er allemaal beter kan in onze mooie gemeente, meldt u zich dan aan als lid.
Uw input is van groot belang. Samen komen we verder, samen zijn we ÉénHoorn.

Hoorn winkel- en belevenisstad
Hartelijk welkom in het prachtige Hoorn. In Hoorn is altijd wat te beleven en dat moeten we koesteren, versterken en communiceren. Daarom is het goed dat in 2017 Hoorn Marketing van start is gegaan. Na jaren praten, moet deze organisatie de kans krijgen zich te bewijzen om de bekendheid van Hoorn te vergroten en meer bezoekers naar de stad te krijgen. Wij hopen dat we snel actie en resultaten gaan zien.

De combinatie van onze historische gebouwen, de haven, de musea, het horeca- en winkelaanbod versterken elkaar én de aantrekkelijkheid van onze stad voor bezoekers.

Onze partij wil dat we als gemeente, daar waar mogelijk, een bijdrage leveren om de leegstand in de binnenstad terug te dringen. Onze middenstand heeft het nog steeds moeilijk. Het Hoornse winkelrondje moet compacter, schoner, sfeervoller en veelzijdiger worden om te kunnen overleven.

Met het brede en hoogwaardige aanbod van Hoornse restaurants kunnen wij ons nog beter onderscheiden en promoten.

We geven vastgoedeigenaren in overweging de huurprijzen te verlagen om in ieders belang, een mooie en leefbare binnenstad, een impuls te bieden. Een vitale binnenstad is belangrijk voor bezoekers én inwoners. De lege etalages blijven zorgen baren. Samen met de ondernemers pleit HOP voor een ‘taskforce’ om dit aan te pakken.

Wij juichen de komst van een hotel in de Grote Kerk op het Kerkplein toe, als grote kans voor de binnenstad. De gemeente moet inspelen op nieuwe vragen. Zo is het door mogen breken van winkels aan de achterzijde al een groot succes. HOP wil er alles aan doen om te zorgen dat er een goede invulling komt voor het leegstaande V&D-pand aan het Grote Noord, waarbij wij in de plint de winkelfunctie willen behouden indien er zich geen groot winkelbedrijf aandient met belangstelling voor het hele pand.

Onze partij is een voorstander van de plannen voor een parkeergarage met 1250 parkeerplaatsen aan de noordzijde van het station. Hoewel wij voorstander zijn van een autoluwe binnenstad, zijn wij geen voorstander van het verdwijnen van de mogelijkheid tot parkeren in de binnenstad. Het moet mogelijk blijven om, voor een snelle boodschap, even in de stad te parkeren. Bovendien moeten inwoners van de stad de auto in de binnenstad kunnen blijven parkeren.

Evenementen, markten en stadsstrand

De vele evenementen en markten zijn belangrijke trekkers en dat moeten we zo houden. Hoorn moet een echte belevenisstad worden die concurrentie met internet gaat winnen. Voor haven- en toeristenstad Hoorn ligt het grootste kapitaal aan het water. Schepen zijn welkom, ook die van de witte vloot, maar dan zonder de overlast van touringcars voor de bewoners .

Evenementen in onze binnenstad, haven en kustgebied zorgen voor sfeer, economische versterking en promotie van de stad. In onze stad wordt inmiddels zoveel georganiseerd dat er volgens HOP een betere planning (spreiding) en afstemming wenselijk is. Nu zijn er soms meerdere evenementen tegelijkertijd die elkaar niet versterken maar eerder dwarsbomen. Dat kan leiden tot overlast. Ook hier stelt onze partij dat het goed is om als gemeente een actieve en coördinerende rol op zich te nemen. De binnenstad is er voor bewoners én bezoekers en daarin moeten wij een goede balans met elkaar vinden.

Het stadsstrand dat eraan komt, is een grote aanwinst. In combinatie met een mooie boulevard maakt het onze stad veel aantrekkelijker en wordt Hoorn weer een ‘zeewaardige’ stad.

Poppodium en cultuur

Bij Hoorn belevenisstad past een poppodium nabij of in de binnenstad. Hoorn staat al jaren op de kaart als levendige pop- en muziekstad. Een goed bereikbaar podium kan de functies van de binnenstad alleen maar verder versterken. Het huidige Pop- en Cultuurcentrum Manifesto bevindt zich, wat ons betreft, niet op de goede locatie. HOP wil dat de gemeente investeert in een verhuizing naar een goede en goed te bereiken locatie in of nabij de binnenstad. Een locatie waar HOP ook graag oefenruimtes ziet komen om te zorgen voor een optimaal gebruik. HOP zou ook graag de muziekschool bij een dergelijk project betrekken. Door de podiumfunctie naar de binnenstad te halen, bieden wij Manifesto de kans om meer bezoekers te trekken. Bovendien kan de binnenstad profiteren van deze extra bezoekers. Eerst een hapje eten, daarna een concert en vervolgens nog even de horeca bezoeken. Het lijkt ons een prima avondje uit.

Het is goed dat Hoornse culturele instellingen elkaar steeds beter weten te vinden en vaker samenwerken. Het initiatief www.cultuurhoorn.nl (met elkaars aanbod ook op schermen bij de kassa’s) is een goed voorbeeld. Culturele instellingen worden zo veel mogelijk in of grenzend aan de binnenstad gesitueerd zodat ze deze versterken maar ook gevonden worden door bezoekers van onze stad. Waar mogelijk is een combinatie van gebruikers in één locatie wenselijk. Dit geldt ook voor cultuurinstellingen. Als bijvoorbeeld een toneelclub in een zaal van de schouwburg een uitvoering wil geven, moet dit (financieel en organisatorisch) mogelijk worden.

HOP wil onderzoeken of de elektrische ‘treintjes’, voor transport van passagiers van de Witte Vloot naar parkeerterreinen, ook ten goede kunnen komen aan andere bezoekers van de binnenstad. Bijvoorbeeld voor winkelend publiek of andere toeristen. Met aantrekkelijkere tarieven moet deze investering voor de ondernemers meer opleveren dan nu en maakt het delen van de binnenstad en de haven nog beter bereikbaar.

Om het voor bezoekers (toeristen) van de stad, waarvan de meeste nog steeds met de auto komen, duidelijker te maken waar ze goed en betaalbaar kunnen parkeren, moet er al bij de invalswegen duidelijke informatie komen om onnodig zoekverkeer te voorkomen. HOP wil bovendien geld uittrekken voor meer en duidelijker bewegwijzering naar onze musea, monumenten en de haven.

Het vervolgens aanbieden van kleinschalig elektrisch vervoer, is een mooie aanvulling.