Ouderen

Binnenkort begint ÉénHoorn aan de voorbereidingen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Als u wilt meedenken en meepraten over wat er allemaal beter kan in onze mooie gemeente, meldt u zich dan aan als lid.
Uw input is van groot belang. Samen komen we verder, samen zijn we ÉénHoorn.

Puntenplan voor ouderen
Hoorn vergrijst; er komen steeds meer ouderen bij. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om te helpen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven. Daarin heeft de gemeente kerntaken om de afzonderlijke terreinen wonen, zorg, welzijn, inkomen en vervoer op elkaar af te stemmen.

Wij vinden dat de politiek zoveel mogelijk moet samenwerken om voor de ouderen te zorgen en komen daarom met de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten voor het ouderenbeleid:

Dementievriendelijk
Hoorn wordt een gemeente waarin mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Ouderen moeten veilig zijn
Met informatie, handhaving, preventie en voorlichting draagt de gemeente op alle terreinen bij aan een veilig leefklimaat voor ouderen.

Wonen naar behoefte
De gemeente zorgt voor voldoende gelijkvloerse en/of aangepaste woningen die voldoen aan de specifieke (zorg)vraag van ouderen.

Informatievoorziening op maat

Niet iedereen beschikt over een computer of kan daar mee omgaan. Overheid en andere instanties dienen zich aan te passen aan de specifieke behoeften van ouderen.

Voorzieningen voor ouderen

Verpleeghuizen of woongroepen met bejaarden dienen de mogelijkheid te hebben dat ouderen daar kunnen pinnen of anderszins contant geld kunnen opnemen. Ook andere voorzieningen passen wij aan naar de behoeften van de ouderen.

Zorg voor ouderen
Hoorn streeft naar een uitmuntende uitvoering van de zorgtaken voor ouderen. Hierbij valt te denken aan:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn;
  • ondersteuning voor een vervoersvoorziening.

Ook steun voor mantelzorg
Waar mogelijk ondersteunt de gemeente de mantelzorgers. Het doel van deze ondersteuning moet vooral zijn de veerkracht van het sociale netwerk en de draagkracht van mantelzorgers zo groot mogelijk te houden. Dit om overvragen en overbelasting te voorkomen.

Bestrijding eenzaamheid onder ouderen doen we samen
Eenzaamheid is een groeiend probleem dat de gemeente niet alleen kan oplossen. Er is een breed actieplan. Het is een probleem dat altijd actieve aandacht nodig heeft. De gemeente moet met alle partijen en mensen die zich de eenzaamheid van onze senioren aantrekken samenwerken in een actieve en aanjagende rol.