Gratis fietsenstalling 1e 24 uur Parkeergarage Poort van Hoorn (schriftelijke vragen)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Nieuwe Steen 1
Hoorn

Betreft : overige vragen

Onderwerp: gratis fietsenstalling 1e 24 uur Parkeergarage Poort van Hoorn

Hoorn, 17 februari 2021

Geacht College,

In de Poort van Hoorn (noordelijk stationsgebied) wordt binnen enkele jaren een grote parkeergarage gerealiseerd: voor automobilisten ca.1.250 parkeerplaatsen en vóór fietsers ca. 3.000 plaatsen. Planontwikkeling, het maken van het bestemmingsplan, inspraak, hoorzittingen met belanghebbenden zijn stappen die uiteindelijk moeten leiden tot de bouw van honderden woningen en appartementen, kantoren, een passage over het spoor, een busterminal, een parkeergarage, een vlotte verkeersafwikkeling en een veilig en aantrekkelijk verblijfsgebied.

Hoewel misschien aan de vroege kant (maar beter te vroeg dan te laat) wil ÉénHoorn uw aandacht vragen voor een specifiek onderdeel namelijk het fietsparkeren.

NS-station Wormerveer biedt fietsers de mogelijkheid om hun fiets gedurende de eerste 24 uur gratis te parkeren in de overdekte stationsfietsenstalling (zie bijgevoegde 2 foto’s). ÉénHoorn is enthousiast over dit gebaar naar de fietser en meent dat reizigers en forenzen op deze manier gestimuleerd worden om de fiets naar het station c.q. de binnenstad te nemen i.p.v. de auto.

Dit brengt ÉénHoorn tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat in Wormerveer fietsers gedurende de 1e 24 uur de fiets gratis mogen parkeren?
2. Deelt het college de mening van ÉénHoorn dat gratis fietsparkeren bijdraagt aan minder autoverkeer? Graag motiveren.
3. Is het college bereid te onderzoeken hoe de kosten van dit gratis parkeren in Wormerveer worden gedekt?
4. Zijn er al resultaten en effecten van dit ‘Wormerveerse’ beleid bekend?
5. Heeft dit beleid van gratis fietsparkeren op andere vlakken tot besparingen geleid? Bijvoorbeeld omdat er minder parkeerplaatsen nodig blijken te zijn?
6. Is het college bereid om bij de verdere planuitwerking van de Poort van Hoorn/noordelijk stationsgebied het gratis stallen van de fiets gedurende de 1e 24 uur in de parkeergarage mee te nemen en als plan aan de Raad voor te leggen? Indien nee, graag motiveren.


ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

A.S. Ruppert, raadslid ÉénHoorn