Over ÉénHoorn

VOC Hoorn en de Hoorns Onafhankelijke Partij vormen sinds 14 februari 2021 samen de lokale partij ÉénHoorn:

  • één sterke partij voor heel Hoorn;
  • het beste voor de inwoners van Hoorn;
  • eensgezindheid zetten wij tegenover de huidige versnippering waarbij kleine deelbelangen voorrang krijgen boven het algemeen belang.

ÉÉN lokale partij voor iederéén in HOORN!

ÉénHoorn staat voor eerlijke politiek. Wij doen niet aan loze beloften die we niet waar kunnen maken. Dankzij de fusie is de partij nog breder en dieper verankerd in de Hoornse samenleving met opgeteld tientallen jaren politieke en bestuurlijke ervaring, met een nog grotere achterban uit alle lagen van de Hoornse samenleving. Deze moeilijke tijd maakt het nog noodzakelijker dat wij één zijn voor heel Hoorn. Later in het jaar (2021) voegde ook Hoorns Belang zich toe.

Één met en voor de inwoners staan wij voor:

  • het goed uitvoeren van de kerntaken van de gemeente op sociaal terrein en in de openbare ruimte;
  • een aantrekkelijk ondernemersklimaat
  • veiligheid: wij schromen niet hard op te treden tegen overlast en criminaliteit;
  • een stad die bouwt voor de behoefte van de eigen bevolking en aan kansen voor onze jongeren;
  • het versterken van onze kwetsbare wijken en buurten.

Achtergrond fusiepartner VOC Hoorn

VOC Hoorn (Versterking Ontwikkeling Centrumfunctie Hoorn) ontstond in 2001. De vijf initiatiefnemers (Paul Elenbaas, Paul Blom, Bram Stam, Gijs Otten en Wim van Vliet) waren de heersende landelijke politieke partijen “spuugzat”.

Met weinig campagnebudget, maar een slimme campagne, kwam de nieuwkomer in 2002 met drie zetels in de gemeenteraad. Al in de eerste raadsvergadering diende VOC Hoorn samen met GroenLinks met succes een motie in om niet-raadsleden als commissielid te laten functioneren. Het besluit tot het toelaten van commissieleden bewijst tot de dag van vandaag zijn nut voor het goed laten functioneren van de hele gemeenteraad.

Het plan voor een verhoogd talud in de Provinciale weg leidde tot veel irritatie en commotie bij B&W gevolgd door een sommatie het grote planbord op het Keern – bij de Egel Banden- weg te halen omdat een paal 20 cm op gemeentegrond zou staan. Wonen boven winkels en de grove overschrijding in de kosten van de bouw van de brandweergarage waren andere speerpunten voor de VOC Hoorn-fractie.

De fractie uit grote twijfels over de geplande turborotonde: in de knik van de Provinciale weg en binnen 250 m afstand van nog twee rotondes.  In 2021 wordt die kapitale blunder voor veel geld hersteld. In eerste instantie heeft VOC Hoorn zich sterk gemaakt voor een viaduct over het spoor in plaats van er onderdoor. Maar de meerderheid wilde liever onderlangs.

Met de slogan ‘Dichtbij wat er leeft’  van Richard Wagner gingen wij de verkiezingen van maart 2006 in.  Initiator Paul Elenbaas vertrok omdat hij zich niet kon verenigen met de uitslag van de kandidaten-verkiezingsprocedure.

Groot succes

De verkiezingen waren een groot succes. VOC Hoorn behaalde zes en kwam met Cees van der Maat (overleden in 2020) als wethouder in het college. In de collegeonderhandelingen was ons kernthema ‘een totaalplan voor Stationsgebied, Vale Hen en Pelmolenpad’ of wel ‘De Poort van Hoorn’ dat nu in 2020 voor uitvoering is aangenomen. Het andere hoofdinitiatief van VOC Hoorn was in 2014 het Dampten spoorviaduct. Beter bekend geworden als ‘DE TUNNEL’. Dit hoofdpijndossier kostte ons twee zetels. Dit, terwijl in 2020 een meerderheid van de raad, overtuigd lijkt van de noodzaak van een onderdoorgang naar het centrum waarbij de automobilist niet elke 10 minuten gehinderd wordt door dichte spoorbomen.

Als lijst 2 met motto ’VOC Hoorn voor de krenten in de pap’ ging het vol vertrouwen de verkiezingen van 2010 tegemoet. Wij scoorden dit maal 5 zetels en namen deel aan de college-onderhandelingen. Aart Ruppert werd wethouder voor Economische en Sociale zaken, Toerisme en Sport. Hij kreeg de horeca mee voor een nieuw terrassenbeleid, initieerde het Zevenhuis en WerkSaam, de renovatie van de Oude Doelenkade, de herstructurering  van de Huesmolen en de redding van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik.

De uitgangspunten van Versterking Ontwikkeling Centrumfunctie Hoorn hebben de doorslag gegeven bij de beslissing samenwerking te zoeken met gelijkgestemde lokale groeperingen zoals de Hoornse Onafhankelijke Partij om gezamenlijk en sterker onze mooie stad Hoorn toekomstbestendig te maken.

Tekst over VOC Hoorn: Paul Robert Blom, medeoprichter en voorzitter VOC Hoorn.

Achtergrond fusiepartner Hoornse Onafhankelijke Partij

Het initiatief tot de oprichting van de Hoornse Onafhankelijke Partij dateert van 2013. Je zou HOP een Facebook-partij kunnen noemen. Op sociale media vonden Hoornse inwoners elkaar rond de onvrede over de langslepende kwestie rond het toegangsuur van de horeca. Het was de initiatiefnemers een doorn in het oog dat verkiezingsbeloften om het “betuttelende toegangsuur” te verruimen niet werden nagekomen.

Kernwaarden

Ook het blokkeren van een burgerinitiatief voor een referendum over het plan om een tunnel onder het spoor aan te leggen, was een doorn in de ogen van de Hoppers van het eerste uur. HOP was een feit en de partij als kernwaarden: transparantie, eerlijkheid en soberheid:

“HOP streeft naar een duidelijke voor iedereen begrijpelijke manier van politiek bedrijven, zonder grote woorden en holle kreten. We delen een afkeer van achterkamertjes en geritsel. HOP houdt zich bezig met zaken die wij namens de kiezers belangrijk vinden. We streven naar een zakelijke, inhoudelijke debatcultuur. In de gemeenteraad houden we liever ons mond als we niets toe te voegen hebben of het onderwerp niet belangrijk vinden, dan dat we ook zo nodig een puntje willen scoren. HOP trekt zich niets aan van de gevestigde gebruiken, maar volgt een eigen lijn.”

Deze uitgangspunten heeft HOP altijd vastgehouden en op een authentieke manier uitgedragen in de gemeenteraad.

In de 2014 kwam de nieuwkomer met 2 zetels (net geen 3) in de raad. De bekende Horinees Jan van der Gracht werd met voorkeursstemmen gekozen, maar moest om persoonlijke redenen afzien van het raadslidmaatschap. Hetzelfde geldt voor Anna-Marie Lub bij de verkiezingen van 2018.

Ereleden HOP

De eerste raadsleden van HOP waren lijsttrekker en oprichter Robert Vinkenborg en de in 2020 veel te vroeg overleden Dirk van der Duin, die er op trots op was als “arbeider” in zijn vrije tijd op te komen voor de inwoners van Hoorn. Jan, Anna-Marie en Dirk werd benoemd tot ereleden van HOP.

Voor en achter de schermen bewerkstelligde de partij dat het toegangsuur voor de horeca werd verruimd naar 2 uur. In de eerste periode onderscheidde HOP zich door op te komen voor de gemeente ontslagen schoonmaaksters die werden vervangen door bijstandsgerechtigden die hetzelfde werk met behoud van uitkering gingen doen. De partij vocht en vecht tegen de misstanden op de woningmark en de steeds verder oplopende wachtlijsten. Met flexwoningen had de partij graag de mogelijkheden voor spoedzoekers (bijvoorbeeld na een scheiding) en jongeren op de woningmarkt willen verruimen.

In 2018 haalde HOP weer net geen drie zetels en maakte Guido Breuker zijn opwachting in de raad naast Robert Vinkenborg. Dirk van der Duin bleef commissielid naast Andre van Beusekom. Na het overlijden van Dirk werd diens plaats ingenomen door Charles Webster.

De woningpartij

HOP bleef de “woningpartij” en agendeerde het gigantische probleem rond de huisvesting van arbeidsmigranten op de kaart. De partij bleef vechten voor meer transparantie en kaartte met succes de “merkwaardige gang van zaken” aan rond dossiers als De Schelphoek en de sluiting van de viskraam bij de hoofdtoren. Guido Breuker kwam met succes op tegen de veel te hoge afvalstoffentarieven door de HVC. Ook zette de partij zich in tegen discriminatie van woonwagenbewoners.

In 2020 stemden de leden in met een fusie tegen de versnippering van huidige politieke landschap. HOP deelt met VOC Hoorn de ambitie om de stad te verbinden onder de noemer van 1 grote lokale partij. Zonder iemand tekort te willen doen, dienen de bestuursleden Karin Klerks-Hoen, Kisten Breider en Manon Doodeman te worden genoemd als trekkers van de fusie en als trouwe partijleden die door alle stormen heen op een goede manier HOP hebben geleid.