Guido Breuker

Mijn naam is Guido Breuker en ik ben geboren te Amsterdam in 1966. Op mijn vijfde kwam ik terecht in het mooie Westfriesland. Opgegroeid in het mooie dorp Benningbroek ben ik nu al weer meer dan 12 jaar woonachtig in Hoorn. De plaats waar ik onder meer mijn middelbare schooltijd heb volbracht op wat toen nog de RSG heette. Tegenwoordig woon ik in het groene Risdam-Zuid, als co-ouder, samen met mijn zoon.

Ik werk in Enkhuizen bij een grote leverancier van leidingsystemen waar ik me vooral bezighoud met wereldwijde verkoop van hoogwaardige hogedrukleidingen voor alle vormen van energie. Op dit moment zijn we zeer betrokken bij de ontwikkelingen rond ‘new energy’ en dan voornamelijk met de mogelijkheden voor het transport en opslag van waterstof.

Vanaf het moment dat de Hoornse Onafhankelijke Partij in de gemeenteraad kwam in 2014, heb ik me ingezet voor deze partij. Eerst als commissielid en sinds 2018 heb ik de eer de inwoners van Hoorn als raadslid te mogen dienen. Mijn ervaringen als raads- en commissielid neem ik mee in de nieuwe partij ÉénHoorn. Een partij waar fractie, bestuur en leden van HOP en VOCH elkaar in hebben gevonden.. niet als simpele fusie maar vanuit de gedachte dat we elkaar kunnen versterken tot een sterke lokale middenpartij die meer is dan de som van de twee delen.

ÉénHoorn is ontstaan vanuit het simpele idee dat het beter kan in de Hoornse politiek als je je gewoon samen focust op wat het best is voor de stad, wat het beste is voor alle wijken en dorpen en dat je kiest voor alle inwoners. Dat je niet de belangen van één specifieke wijk of één specifieke groep behartigt maar dat je je inzet voor wat het beste is voor de hele stad. Niet gehinderd door landelijk bepaalde dogma’s maar met een breedgedragen lokaal geluid midden in de samenleving.

Ik ben trots dat ik als fractievoorzitter de nieuwe fractie mag leiden. Maar ook hier geldt dat we het samen gaan doen in de raad met Karin, Robert, Aart en met de commissieleden Peter en Charles.
Als raadslid van ÉénHoorn houd ik me o.a. bezig met zaken rond leefbaarheid en veiligheid, kijk ik naar de financiën van de gemeente en de regionale samenwerking. We staan voor echte beslissingen en zeggen waar het op staat.

Fractievoorzitter
Guido Breuker
Karin Hakhoff

Mijn naam is Karin Hakhoff, getrouwd met André Baas, en ondertussen de magische leeftijd bereikt van 50 jaar. Wij hebben een dochter die in Leeuwarden studeert en woont maar soms net doet alsof zij nog thuis woont.

Ik ben geboren in Hoorn maar heb vele jaren in het buitenland gewoond en gewerkt voor internationale hotels en werk momenteel in Amsterdam bij Dikker & Thijs Hotel als Rooms Division Manager. Dit betekent zoveel als de dagelijkse leiding over alle afdelingen hebben. Denk daarbij aan inkoop, budgetbeheer, mensen aansturen en brandjes blussen. Net als thuis zeg maar.

Ruim 10 jaar terug maakte ik de keus om actief politiek te gaan bedrijven. Wij hadden toentertijd een eigen zaak hadden en liepen tegen zoveel moeilijkheden en regels aan en dat het mij zo frustreerde dat ik bij mijzelf dacht dat ik maar eens wat dichter bij dat vuur moest gaan zitten.

In 2010 werd ik met voorkeurstemmen gekozen en doe het raadswerk met veel plezier. Frustraties blijven, kan ik u vertellen, maar zelf geen bijdrage mogen leveren richting goed beleid, is frustrerender.

Mijn grootste portefeuille is Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.. Het sociaal domein is altijd weer een uitdaging. We zorgen voor een vangnet als dat nodig is, voor ondersteuning als dat nodig is, voor een uitkering als dat nodig is en zo nog veel meer. En natuurlijk sturen we op resultaat, we willen dat iedereen mee kan doen. En dat is mooi, we zorgen voor elkaar.

Raadslid
Karin Hakhoff
Aart Ruppert

Al ruim 40 jaar woon (en werkte) ik in Hoorn. Mijn hart ligt in Hoorn en Westfriesland. Als docent in het MBO heb ik mij altijd ingezet om jongeren, via een beroepsopleiding, naar werk te begeleiden. Ik ben vader van 3 volwassen kinderen, heb een fijne partner Marleen, sport graag (tennis, wandelen en fietsen) en hobby’s zijn reizen en koken.

Waarom?
Vanaf 2009 ben ik actief in de Hoornse politiek en in 2010 lijsttrekker voor VOCHoorn. Als wethouder was ik van 2010-2014 verantwoordelijk voor Economische zaken en Toerisme, Sociale zaken en Sport. Mijn belangrijkste bijdragen in die periode waren de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein ’t Zevenhuis, de oprichting van WerkSaam Westfriesland en de redding van de Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik.
Politiek actief zijn betekent dingen realiseren voor je stad, betrokken zijn bij haar inwoners en ondernemers, opkomen voor hen die het moeilijk hebben, aandacht hebben voor de sportverenigingen en er zijn voor jong en oud.

Wat?
De komende jaren moeten we alles op alles zetten voor:
• De bouw van heel veel extra woningen!
Voor starters, voor jongeren, voor ouderen, gescheiden vaders of moeders, 1 en 2 persoons huishoudens; woningen zowel huur (goedkoop en middenhuur), maar ook de bouw van koopwoningen;
• Het bestrijden van de negatieve effecten van de corona-crisis;
• Een leefbare stad met een veilige en groene openbare ruimte en veilige wijken;
• Een aantrekkelijke (binnen)stad waar ondernemers en horeca graag ondernemen, inwoners met plezier wonen en toeristen graag verblijven.

Raadslid
Aart Ruppert
Robert Vinkenborg

Sinds april 2014 ben ik fractievoorzitter van de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP), de partij die ik mede heb opgericht. En nu, 7 jaar later, maak ik vanaf 2021 enthousiast deel uit van de fractie ÉénHoorn. Een nieuw frisse partij ontstaan uit een fusie tussen HOP en VOCHoorn. Na zeven jaar tijd voor wat nieuws, want alleen samen komen we verder.

Daarbij kies ik zelf voor een andere rol in de gemeenteraad, niet meer op de voorgrond maar dienend in de luwte onder leiding van de nieuwe fractievoorzitter Guido Breuker. Hem vertrouw ik die zware taak en verantwoordelijkheid volledig toe. Ook kies ik er zelf voor om bij de komende raadsverkiezingen geen (kandidaat-)lijstrekker meer te zijn. Wél stroop ik de mouwen op om ÉénHoorn in een volgende periode mee te laten besturen in de stad. Het moet anders! Beter! Menselijker!

Mijn nieuwe rol op de achtergrond geeft mij de ruimte om meer volksvertegenwoordiger te zijn. Ik kijk er naar uit om nog meer mensen te ontmoeten en stem te geven. Mijn aandacht blijft uitgaan naar mensen in de verdrukking én – omdat ik het al zelf 25 jaar ben – bij ondernemers. Ik blijf wie ik ben: een jongen van de straat uit een arbeiderswijk in Amsterdam-Noord. Mijn focus blijft de woningmarkt. Mijn gevecht voor meer sociale huurwoningen, meer kansen voor starters, een betere doorstroming en kwetsbare wijken gaat door. Die strijd is voor mij persoonlijk belangrijker dan pluche.

ÉénHoorn staat voor eenheid en verbinding tussen mensen in onze mooie stad en prachtige dorpen. Ik houd van deze stad en van de mensen. Het is onze gezamenlijke opdracht er iets goeds mee te doen.

Ik wil het beste voor Hoorn en daar knok ik voor. Daarop – en op mijn inzet -kunt u mij altijd aanspreken. Want er is maar ÉénHoorn! En dat zijn wij samen.

 

 

 

 

Raadslid
Robert Vinkenborg