Al onze raadsleden, commissieleden en bestuursleden hebben een integriteitsverklaring moeten tekenen. Het is van groot belang dat volksvertegenwoordigers integer en betrouwbaar zijn.

Integriteit is niet alleen een kwestie van regels maar ook belangrijk bij onderlinge omgangsvormen.

Een respectvolle omgang met burgers en organisaties maar ook binnen de partij.