Algemeen.

Het is tijd voor een sterke lokale middenpartij met zijn benen midden in de samenleving. Zonder paradepaardjes van de landelijke politieke partijen, maar vrij om te kiezen voor wat lokaal het beste werkt, op de schaal van de Hoornse wijken en dorpen.
De politieke versplintering, zowel landelijk als lokaal, is niet goed voor enorme uitdagingen waar onze stad voor staat. ÉénHoorn kiest ervoor om deze uitdagingen samen het hoofd te bieden.

 • Dus niet het behartigen van kleine deelbelangetjes maar juist kijken naar het grote geheel.
 • Dus niet de belangen van de ene groep boven de belangen van anderen stellen maar een eerlijke en openbare afweging van alle belangen
 • Geen goedkoop politiek opportunisme maar constructieve samenwerking
 • Geen politieke achterkamertjes maar een transparant en helder verhaal in alle openheid.
 • We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Samen het beste voor Hoorn en al haar inwoners.

De kernpunten van ÉénHoorn zijn:

Noodprogramma Woningbouw t.b.v. jongeren, ouderen, 1 persoonshuishoudens, starters

 • Stop onmiddellijk met het faciliteren van pensions voor tijdelijke arbeidsmigranten in reguliere woonwijken. Houdt de goedkope koopwoningen beschikbaar voor starters.
 • Versnelde bouw van sociale huurwoningen i.s.m. Intermaris
 • Bouw van extra goedkope koopwoningen voor starters
 • Actief bevorderen doorstroming van huur- naar goedkope koopwoningen o.a. door uitbreiding startersleningen
 • Betaalbare huurwoningen in het middensegment en zorgen dat deze ook betaalbaar blijven
 • Tijdelijke huisvestingsvoorzieningen voor daklozen, statushouders, gescheiden vaders etc.
 • Zet in op centrale bouw/woonlocatie voor expats.
 • Schoon, heel, veilig en samen
  – Het is de kerntaak van de gemeente om te zorgen voor een veilige leefomgeving en goed onderhouden openbare ruimte.
  – Zet in op veiligheid door voldoende en zichtbare handhaving in alle wijken, gericht op meldingen van betrokkenen
  – Zet waar nodig cameratoezicht in, maar bestrijdt ook oorzaken. Ga het gesprek aan.
  – Voorkom verpaupering door extra inzet op zwerfvuil en afval.
  – Wij zijn tegen het invoeren van het kilotarief voor huisvuil via de HVC. Op termijn zetten wij in op eindscheiding dat op termijn hoogwaardige eindstromen grondstoffen geeft.

We komen met een concreet programma voor het herstel van de schade door de corona crisis

– Zowel economisch:

– Zet in op behoud van en herstel van werk(gelegenheid) en bedrijvigheid door steun aan bedrijven en
– Investeringen in de stad. Zorg voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.

– als sociaal:
– Bestrijd armoede met een extra focus op de gevolgen voor kinderen.
– Zet in op de ondersteuning van jongeren en jongvolwassen.
– Bestrijd eenzaamheid door het actief ondersteunen van initiatieven in de wijk. Eenzaamheid pak je samen aan.

– als met onderwijs:
– ondersteun het onderwijs, kinderen en jongeren met het inhalen van opgelopen leer achterstanden
– Bouw van IKEC voor speciaal onderwijs nu ook daadwerkelijk en snel uitvoeren in de Nieuwe Steen desnoods met ondergronds parkeren.

– als met investeringen:
– Versneld investeren in de leefbaarheid van alle wijken en dorpen, te beginnen in de Kersenboogerd
– Versnel de plannen rond het ontwikkelen van de Poort van Hoorn, met name de woningbouw.
– Realiseer nu eindelijk bewaakte fietsenstallingen in binnenstad.

Sport en recreatie.
– Ondersteun het proces van samengaan van sportverenigingen en de realisatie van toekomstbestendige sportaccommodaties
– Transformatie sportcomplex Kromme Elleboog samen met verenigingen tot nieuw multifunctioneel sportcomplex in een parkachtige omgeving.