Bibob-regels Hoorn gelijkgetrokken.

Bibob-regels Hoorn gelijkgetrokken.

Hij is er zeventien jaar mee bezig geweest, en het heeft hem 8 jaar van strijd gekost. Maar het is nu voor elkaar. Voor woonwagenbewoners gaan nu dezelfde Bibob-regels gelden als voor andere wijken in Hoorn zegt Janus Blouw. Lees hieronder het artikel wat staat in “Het Wiel”

WIFI-TRACKING

WIFI-TRACKING

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Nieuwe Steen 1 Hoorn Betreft :        Art. 36 vragen Onderwerp:   Wifi-tracking Hoorn, 03-05-2021 Geacht College, De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de gemeente Enschede op de vingers getikt, omdat zij 2 jaar lang burgers via hun mobiele telefoon volgde. Enschede moet nu 600 duizend euro boete betalen. ‘Het volgen …

HELP !!

HELP !!

SJAAK GROSTHUIZEN 1 mei 2021 Help! Wanneer je de nieuwe Amerikaanse president bezig ziet met het plannen van hulp en herstel van de samenleving waar hij biljoenen voor wil uittrekken, dan zie je het grote verschil tussen de twee politieke stromingen in de VS. De Republikeinen die de afgelopen vier jaar onder Trump de rol …

Grote zorgen over kinderkledingbank.

Grote zorgen over kinderkledingbank.

Tanja Koopen (NHD) HOORN De gemeente Hoorn moet de Kinderkledingbank Hoorn in Zwaag bijstaan met advies, financiële hulp en wellicht bij het vinden van een nieuwe locatie. Fracties in Hoorn vragen college extra hulp te bieden Dat stellen de fracties van ÉénHoorn en de PvdA in Hoorn. Zij maken zich grote zorgen over het voortbestaan van …

Bianca van de kinderkledingbank geeft het op.

Bianca van de kinderkledingbank geeft het op.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Nieuwe Steen 1 Hoorn Betreft :        Art. 36 vragen Onderwerp:   Kinderkledingbank Hoorn, 29-04-2021 Geacht College, In het NHD d.d. 29-04-2021 stond een artikel over onder meer de financiële situatie waarin de Kinderkledingbank (KKB) zich bevindt. De fracties van ÉénHoorn en PvdA Hoorn maken zich grote zorgen over het …

Zelfbewoningsplicht

Zelfbewoningsplicht

Eric Molenaar en Tanja Koopen HOORN/ENKHUIZEN De gemeenten Enkhuizen en Hoorn willen een ’zelfbewoningsplicht’, om beleggers de pas af te snijden en de woningnood terug te dringen. Beide colleges kregen van hun raden de opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken en met een voorstel te komen. Gemeenten willen stop op speculatie koopwoningmarkt In Hoorn kwam de …

De gemeente Hoorn maakt een eind aan het voortbestaan van snackbar ’t Hoofd.

De gemeente Hoorn maakt een eind aan het voortbestaan van snackbar ’t Hoofd.

Snackbar Aan het College van Burgemeester en Wethouders Nieuwe Steen 1 Hoorn   Betreft :        Art. 36 vragen   Onderwerp:          Voortbestaan snackbar ‘t Hoofd   Hoorn, 5 april 2021   Geacht College,   Snackbar ‘t Hoofd is een begrip in Hoorn en zeker bij de bewoners van het havenkwartier, bij toeristen, bij het ‘bootjesvolk’ dat …

Is deze regeling ook in Hoorn toepasbaar is de vraag.

Is deze regeling ook in Hoorn toepasbaar is de vraag.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Nieuwe Steen 1 Hoorn Betreft :      Art. 36 vragen Onderwerp: Betaalbare koopwoningen voor starters à la Zaanstad Hoorn, 26 maart 2021   Geacht College, Als raad en college hebben we de gedeelde ambitie om de ergste woningcrisis sinds de Tweede Wereldoorlog het hoofd te bieden. Wachttijden van 7 …

Hoornse fracties “bijzonder ongerust” over levering van voldoende en kwalitatief goed drinkwater als datacentra in Hollands Kroon er komen.

Hoornse fracties “bijzonder ongerust” over levering van voldoende en kwalitatief goed drinkwater als datacentra in Hollands Kroon er komen.

Martijn Mak  HOORN De Hoornse raadsfracties ÉénHoorn en DRP maken zich ’bijzonder ongerust’ over de invloed van (toekomstige) datacentra in de Wieringermeer op de huidige en toekomstige levering van voldoende en kwalitatief goed drinkwater aan huishoudens in Noord-Holland, in het bijzonder West-Friesland en Hoorn). Raadsleden Aart Ruppert en Menno Jas hebben daarom samen vragen gesteld …

Uitzonderingspositie binnen de wet Bibob woonwagencentrum Hoorn is verleden tijd.

Uitzonderingspositie binnen de wet Bibob woonwagencentrum Hoorn is verleden tijd.

De Raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag  23 maart 2021, Behandelend agendapunt 10.1  Erfpachtuitgifte woonwagencentrum Bobeldijkerweg (1843919)   Constaterende dat: –          Het drempelbedrag voor bouwvergunningen voor toepassing van de wet Bibob in de gemeente Hoorn is vastgesteld op € 250.000. –          Er in Hoorn hierop één uitzondering wordt gemaakt en dat …

Gemeenteraad bespreekt motie om per direct te stoppen met toestaan van kamerverhuur

Gemeenteraad bespreekt motie om per direct te stoppen met toestaan van kamerverhuur

WONEN Gemeenteraad bespreekt motie om per direct te stoppen met toestaan kamerverhuur Omwonenden van Cypres 53 in Hoorn, een woning die aan arbeidsmigranten wordt verhuurd, hebben zich met een noodkreet tot de burgemeester gewend. Ze willen dat de gemeente de voorwaarden van de vergunning gaat handhaven en een eind maakt aan de overlast. De gemeenteraad bespreekt …

Seizoenarbeiders niet meer in de woonwijken.

Seizoenarbeiders niet meer in de woonwijken.

Hoornse politiek wil eind splitsen huizen De Hoornse politiek wil dat er een einde wordt gemaakt aan het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten in woningen. Er mogen hiervoor geen nieuwe vergunningen worden verleend en bestaande vergunningen mogen niet worden verlengd. Michiel Snik HOORN Dat stellen de fracties ÉénHoorn, VVD, Christen Unie, Hoorn Lokaal en Fractie Tonnaer in …