Politiek verdeeld over hoogbouw Rozenbuurt. (incl. Pitch Aart Ruppert)

Eric Molenaar (NHD) De nieuwe wijk Rozenbuurt in Zwaag, met ongeveer 450 woningen op de plek waar ooit kwekerij Balk was, krijgt bij de gemeenteraad van Hoorn de handen op elkaar. Verdeeld is de politiek echter over de hoogte van de appartementengebouwen die langs de Oostergouw moeten komen.

Omwonenden hebben het gemeentebestuur brieven geschreven waarin ze bezwaar maken tegen de hoogte van deze gebouwen, die in de plannen staan met nokhoogten van 24, 25 en 30 meter.

Aart Ruppert (EénHoorn) kreeg tijdens de vergadering van de raadscommissie bijval met een pleidooi om toch vooral aan het algemeen belang te denken. ,,Het gaat hier om het belang van enkele bezwaarmakers tegenover het maatschappelijk belang van circa duizend mensen, dat vele malen groter is. EénHoorn kiest voor Hoorn met voldoende woningen voor iedereen.’’

Een aantal fracties is het roerend met hem eens en vinden het plan mooi zoals het is. Andere vinden de zes gebouwen tot 24 tot 30 meter nokhoogte (6 tot 8 bouwlagen) te hoog. Roger Tonnaer zei dat Fractie Tonnaer aan de kant van de Oostergouw maximaal zes hoog wil steunen. Dick Bennis (CDA) vindt dat de bebouwing aan de Vriendschapslaan en in het Blokkerseveld (vier bouwlagen) de norm moet zijn. Hoogbouw werkt volgens hem verstorend aan deze ’nieuwe rand van het dorp Zwaag’.

Andere, zoals D66 en DRP, vinden dat het wel wat hoger had gekund.

PvdA’er Thomas Groot opperde dat het wellicht mogelijk is de bezwaarmakers een beetje tegemoet te komen, door van het hoogste complex een of twee lagen af te halen en die te verdelen over de andere gebouwen.

Wethouder Arthur Helling stelde dat de ontwikkelaar VOF Rozenbuurt (een samenwerking van Scholtens Groep en Timpaan) al water in de wijn heeft gedaan. Zo is het aantal appartementengebouwen al van zeven naar zes gegaan. Wethouder Marjon van der Ven vulde aan dat er eerst een gebouw met tien bouwlagen was ingetekend. ,,Nu is het een gebouw minder, de hoogte wat naar beneden en het uiterlijk wat speelser.’’

Een ander punt van zorg bij de politiek was het parkeerterrein voor SV Westfriezen. In een ’dubbele laan’ tussen de ingang aan de Oostergouw en het complex van Westfriezen komen 140 parkeerplaatsen. Fractie Tonnaer denkt dat voetballers en bewoners elkaar in de weg gaan zitten, CDA is bang voor overlast door verkeer dat rondrijdt om een plekje zo dicht mogelijk bij het veld te zoeken. Wethouder Van der Ven stelde dat onderzoek heeft uitgewezen dat dit een goede oplossing is.

Een pleidooi van CDA om prominente Zwaagers in de straatnamen te vernoemen kreeg alleen steun van Fractie Tonnaer. De straatnaamgeving is in Hoorn belegd bij een onafhankelijke commissie en dat willen andere fracties graag zo houden.

De gemeenteraad zal op 23 maart waarschijnlijk zonder verdere discussie besluiten het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan voor Rozenbuurt in procedure te brengen.

______________________________________________________________________________________________

Pitch van Aart Ruppert

Rozentuin

Dit plan voorziet in de grote behoefte aan appartementen en woningen: huur- en koop. Woningen die bijzonder schaars zijn: niet alleen in Hoorn, niet alleen in Blokker, maar ook in Zwaag.

450 woningen waarvan 180 grondgebonden en 270 appartementen

6 appartementsgebouwen, ‘grote huizen’ met een gezellig puntdak, 6-8 lagen, langs de Oostergouw. Met in de plint van deze grote huizen 500 m2 aan maatschappelijke functies

90 sociale huur

45 sociale koopwoning

45 middenhuur

30% woningen levensloop bestendig

Aardgasloos, grote diversiteit aan woningen, van goedkoop tot duur, waterdoorlatende verharding, openbaar profiel groen, waterpartijen, qua ontwerp prima aansluitend op lintbebouwing en karakter van Zwaag, al met al een knus dorp de Rozentuin

3.230 geinteresseerden waarvan 2.000 nu al in Zwaag of Hoorn wonen

Voorzitter , het gaat om het belang van enkele (tientallen) bezwaarmakers tegenover het maatschappelijk belang nl 450 woningen dus ca 1.100 mensen

EEnHoorn kiest voor de onderwijzer, voor de politieagent, voor de jongere uit Zwaag die op de wachtlijst staat, voor de starter op de woningmarkt, voor de gepensioneerde die kleiner op wil, voor de tegelzetter en caissiere en voor al die anderen die al jaren op zoek zijn naar een woning of appartement en nu een kans hebben op een eigen plek.

ÉénHoorn kiest voor een Hoorn met voldoende woningen voor iedereen en dan is de afweging niet zo moeilijk. EenHoorn heeft begrip voor de individuele belangen van enkele inwoners uit de omgeving, maar acht het maatschappelijk belang van 450 woningen voor ca 1.100 inwoners van Zwaag, Blokker en Hoorn vele malen groter.

ÉénHoorn gaat volmondig akkoord met het voorstel Rozentuin

Met vriendelijke groet,

Aart Ruppert