De gemeente Hoorn maakt een eind aan het voortbestaan van snackbar ’t Hoofd.

Snackbar

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nieuwe Steen 1

Hoorn

 

Betreft :        Art. 36 vragen

 

Onderwerp:          Voortbestaan snackbar ‘t Hoofd

 

Hoorn, 5 april 2021

 

Geacht College,

 

Snackbar ‘t Hoofd is een begrip in Hoorn en zeker bij de bewoners van het havenkwartier, bij toeristen, bij het ‘bootjesvolk’ dat onze haven bezoekt en de gasten van de bruine vloot. Kinderen halen bij snackbar ’t Hoofd hun ijsje, bewoners van het havenkwartier bestellen er op zondagavond, vlak voor aanvang van NOS Studio Sport, hun E 10 patat, een kroket, berenhap en frikandel speciaal. Aan dit alles dreigt nu, na vele jaren, door ingrijpen van de gemeente een einde te komen!!

 

De eigenaresse van snackbar ’t Hoofd, mevrouw M.P.M. Ursem, heeft op 11 oktober 2020 digitaal aan het college om toestemming gevraagd of, indien zij de opstallen en inventaris zou doorverkopen aan een geïnteresseerde koper, deze koper dan het pachtcontract zou kunnen voortzetten. Uit de beantwoording door de gemeente d.d. 10-02-2021 stelt de gemeente dat de overeenkomst met mevrouw Ursem door ontbinding en subsidiair door opzegging d.d. 18 januari jl. is beëindigd. Als reden wordt aangevoerd betalingsachterstand en het niet nakomen van betalingsregelingen.

 

Voorts stelt de gemeente dat de verkoop en het handhaven van de snackkiosk op dezelfde plek niet mogelijk is aangezien de pachtovereenkomst persoonlijk is afgesloten en niet overdraagbaar is.

 

De fractie van ÉénHoorn vindt de aanwezigheid van dit soort verkooppunten (vis, patat, bloemen, ijs) een meerwaarde hebben en laakt het besluit van de gemeente. Het getuigt van hardvochtigheid en van weinig empathie met deze onderneemster. Te meer daar in corona-tijden horeca-ondernemers het bijzonder moeilijk hebben en alle steun kunnen gebruiken.

Daarnaast heeft de havenmanager aangegeven dat de snackbar weinig of geen toegevoegde waarde voor het havengebied zou hebben. ÉénHoorn bestrijdt deze uitspraak en wordt hierin gesteund door veel bewoners van het havenkwartier!

 

De gemeente Hoorn hanteert een uitsterfbeleid t.a.v. viskarren, bloemenstallen en snackbar’s etc. De fractie van ÉénHoorn betreurt dit, want ze zorgen voor reuring en levendigheid en voorzien in behoeften. Bovendien hebben ze vaak ook een sociale functie.

 

8 april ’21 dienen de kiosk en alle andere zaken verwijderd te zijn, zo schrijft een juridisch medewerker Grondzaken.

 

Dit brengt de fractie van ÉénHoorn tot de volgende vragen:

1.    Is het college bereid om de uiterlijke uitvoeringsdatum van 8 april ’21 op te schuiven? Indien neen, graag motiveren!

2.    Waarom heeft een snackbar in het havenkwartier op deze plek geen toegevoegde waarde? Graag motiveren!

3.    Waarom is het verkopen en handhaven van deze kiosk op deze plek, zoals de teammanager Ruimtelijke Ordening schrijft, niet mogelijk? Graag motiveren!

4.    ÉénHoorn vindt dat het college zich onnodig hard, hardvochtig en met weinig empathie (in Corona-tijden) opstelt ten opzichte van deze onderneemster? Wilt u uw standpunt heroverwegen? Graag motiveren!

5.    Is het college bereid het ‘uitsterfbeleid’ van kiosken te heroverwegen en in gesprek te brengen met de Raad? Graag motiveren!

6.    Is het college bereid om mee te werken aan de overdracht van de pachtovereenkomst van de huidige pachter naar een nieuwe koper van de opstallen? Graag motiveren?

 

 

ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

A.S. Ruppert, raadslid ÉénHoorn