Bootjes in de Hoornse haven.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Nieuwe Steen 1
Hoorn

Betreft : Overige vragen

Onderwerp: Hoornse havens

Hoorn, 24 juni 2021

Geacht college,
De fractie ÉénHoorn maakt regelmatig wandelingen door de stad. Bij een rondje lopen langs de Hoornse havens viel ons een aantal zaken ons op:
• In de Appelhaven, ter hoogte van nr. 20, ligt een gezonken polyester boot met Yamaha buitenboordmotor en benzinetank (zie foto’s)
• Aan het dijkje Achter op het Zand liggen oude verwaarloosde boten
• In de gemeentelijke haven wordt regelmatig (groot) onderhoud aan schepen gepleegd

Dit brengt de fractie van ÉénHoorn tot de volgende vragen:
1. Welke actie(s) onderneemt wie en wanneer tegen gezonken boten?
2. Is het plegen van (groot) onderhoud in de haven toegestaan? Indien nee, waarom wordt hier dan niet op gehandhaafd?
3. Welk beleid wordt gehanteerd tegen oude en verwaarloosde boten die liggen in gemeentelijke wateren?

ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

A.S. Ruppert, raadslid ÉénHoorn