Woningbouw in Hoorn topprioriteit, maar ook autoluwe binnenstad krijgt voorrang bij nieuw bestuur

(NHD Eric Molenaar) De Hoornse coalitiepartijen willen de komende vier jaar ’concreet aan de slag’, met als topprioriteit het bouwen van woningen. In het concept coalitieakkoord, dat vrijdag is gepresenteerd, staat ook een aantal maatregelen die bijdragen aan een autoluwe binnenstad.

Het akkoord van Hoorn Lokaal, GroenLinks, ÉénHoorn, CDA, VVD en D66 wordt in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 juni besproken, nadat de nieuwe wethouders en vier nieuwe raadsleden zijn geïnstalleerd.

Het concept-akkoord is in de afgelopen zes weken tot stand gekomen onder begeleiding van formateur Rob van Doorn. De zes coalitiegenoten willen het akkoord eventueel aanvullen met de inbreng van de overige fracties. Ook laten zij weten dat zij geen eerder genomen besluiten terug willen draaien.

De partijen hebben achttien zaken benoemd waarmee zij snel aan de slag willen. Een ervan is het bouwen van tijdelijke woningen op het terrein van de voormalige gevangenis in Zwaag.

Knip

Wat verkeer betreft gaat het onder meer om het bereiken van een oplossing voor fietsparkeren in de binnenstad, het maken van een ’knip’ in het havenkwartier – doorgaand (sluip)verkeer wordt dan onmogelijk – en het autovrij maken van de Roode Steen.

Ook komt er een onderzoek naar stadsdistributie, waardoor grotere vrachtwagens het centrum niet meer in hoeven.

Voorts wordt werk gemaakt van de nieuwe toegangsweg op het Carbasiustracé, na het scheiden van langzaam en snel verkeer op het Keern bij de spoorwegovergang.

Het park in Risdam-Noord wordt ’opgewaardeerd’ en het wijkpark in Bangert en Oosterpolder aangelegd, als het aan de coalitie ligt. Een greep uit de overige punten: versnellen programma Kansen voor de Kersenboogerd, uitvoeren van een beweegprogramma voor de jeugd, aanstellen van extra handhavers (BOA’s), besluiten over een volwaardig poppodium en verbeteren van het onderhoud in de openbare ruimte.

De coalitiepartners willen niet bezuinigen op inkomensondersteuning en armoederegelingen. Ze willen investeren in de lokale economie en ook extra geld beschikbaar stellen voor het sneller verbeteren van (basis)schoolgebouwen. Om de afvalverwerking te verbeteren komen er ondergrondse containers in binnenstad.

Wethouders

Op 16 juni worden ook de zes wethouders geïnstalleerd: René Assendelft (Hoorn Lokaal), Arthur Helling (D66), Marjon van der Ven (VVD), Axel Boomgaars (GroenLinks), Dick Bennis (CDA) en Karin Hakhoff (EénHoorn). De hierdoor openvallende plekken zullen worden bezet door Frank van Rooij (HoornLokaal), Patrick Hoefman (CDA), Mitchel Sluis (VVD) en André van Beusekom (EénHoorn). Boomgaars, die in Duivendrecht woont, krijgt een jaar ontheffing om naar de gemeente Hoorn te verhuizen.