Vragen over doorstroming Provinciale weg.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Nieuwe Steen 1
Hoorn

Betreft : overige vragen

Onderwerp: doorstroming Provinciale weg / Groene Golf

Hoorn, 27-07-2021

Geacht college,
De fractie van ÉénHoorn constateert dat de doorstroming op de Provinciale weg met grote regelmaat niet goed verloopt. De afstelling van de verkeerslichten, de zogenaamde Groene Golf, laat vaak te wensen over waardoor het autoverkeer opstroopt en dientengevolge de CO2-uitstoot onnodig toeneemt.

Dit brengt de fractie van ÉénHoorn tot de volgende vragen:
1. Herkent het college het door de fractie ÉénHoorn omschreven probleem?
2. Wat gaat u doen om aan deze ongewenste situatie een einde te maken?

ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

A.S. Ruppert, raadslid ÉénHoorn