Seizoenarbeiders niet meer in de woonwijken.

Hoornse politiek wil eind splitsen huizen

De Hoornse politiek wil dat er een einde wordt gemaakt aan het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten in woningen. Er mogen hiervoor geen nieuwe vergunningen worden verleend en bestaande vergunningen mogen niet worden verlengd.

Michiel Snik

HOORN Dat stellen de fracties ÉénHoorn, VVD, Christen Unie, Hoorn Lokaal en Fractie Tonnaer in een gezamenlijke motie aan de gemeenteraad die hierover op 23 maart praat. Samen hebben deze vijf partijen op één stem na een meerderheid.

Sinds 2017 zijn er volgens de betrokken fracties minimaal 42 goedkopere koopwoningen door de gemeente Hoorn vergund voor kamerverhuur aan tijdelijke arbeidsmigranten. Dit wordt gedaan op basis van de Beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten. Deze notie is volgens de vijf fracties vier jaar terug buiten de gemeenteraad om vastgesteld. De vijf partijen vinden dat er te weinig wordt gehandhaafd op deze notie waarin onder meer staat hoeveel mensen op een bepaald aantal vierkante meters mogen wonen en aan welke eisen de huizen moeten voldoen. Daarom willen de indieners van de motie ook dat de omstreden beleidsnotitie direct wordt ingetrokken.

Cypres

Aanleiding van deze harde ingreep door de vijf partijen is een vergunning die de gemeente wil afgeven voor het legaliseren van een dergelijk pension aan de Cypres 53. De buurt is er fel op tegen dat dit huis, dat door een ondernemer is opgekocht en illegaal gesplitst om hierin verschillende arbeiders te huisvesten, alsnog een vergunning krijg.

In West-Friesland kampen alle gemeenten met het probleem van het huisvesten van arbeidsmigranten. Aan de ene kant willen de lokale overheden dat de arbeiders een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben en niet in schuren worden ondergebracht, maar tegelijk zijn er niet genoeg plekken om dit daadwerkelijk te realiseren. De gemeente Hoorn heeft eerder aangegeven ook niet blij te zijn met omvormen van huizen in pensions in woonwijken. Omdat er geen goede alternatieven zijn, wordt dit toch toegestaan.

De fracties die nu met een motie komen, melden dat er nauwelijks handhaving is op illegale huisvesting en dat de kamerverhuur met continu wisselende bewoners leidt tot veel overlast en er zo ook geen band in de wijk wordt opgebouwd. Tevens stellen de partijen dat het ‘belonen van illegaliteit, in combinatie met de extreem hoge verdiensten, de woningmarkt dusdanig verstoort dat er steeds minder goedkope koopwoningen beschikbaar zijn voor starters en doorstromers op de Hoornse woningmarkt’.

Overboden

Er wordt volgens de partijen daarom overboden en onderhands verkocht en ook gezinnen die in de vrije sector willen huren worden uit de markt geduwd.

,,De gemeente faciliteert huisjesmelkers in hun verdienmodel, illegaliteit wordt hiermee beloond en wij werken eraan mee dat deze woningen actief aan de woningmarkt in Hoorn worden onttrokken’’, aldus de partijen in de motie. ,,Eventueel verleende vergunningen die zijn afgegeven onder de beleidsnotitie moeten niet worden verlengd.’’