“De juiste vrouw op de juiste plek” aldus nummer 2 Guido Breuker

Ze ging in 2010 de politiek in omdat ze zich ergerde aan de bestuurlijke muren en overheidsbureaucratie. En nu is Karin Hakhoff (50) bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 lijsttrekker van ÉénHoorn. “Wij willen het beste voor Hoorn, dus ook voor onze partij. Met haar enorme ervaring, humor, gevoel voor mensen en rechtvaardigheid én haar vermogen om te verbinden, is Karin dé vrouw die veel voor de stad kan bereiken’’, motiveren bestuur en fractie de unanieme keuze.
De huidige fractievoorzitter Guido Breuker, de nummer 2 op de lijst en is net als Karin wethouder-kandidaat, kan zich volledig vinden in de lijstaanvoerder: “Ik sta niet alleen achter haar, maar vooral naast haar. Net als al die andere kanjers op onze lijst. Het gaat bij ÉénHoorn nooit om de poppetjes maar om de doelen. Op dit moment is Karin gewoon onomstreden de juiste vrouw op de juiste plek. Het beste van en voor Hoorn.’’
Eén sterke lokale partij voor Hoorn
Karin voelt zich vereerd: “Met al die goede mensen bij ÉénHoorn is dit een grote verantwoordelijkheid. Doordat ÉénHoorn is ontstaan na een fusie van VOC Hoorn en HOP, zijn wij nu een grote partij waar echt naar wordt gekeken. Verbinding maken is voor ons een kernwaarde. Guido heeft daar als fractievoorzitter al op een heel goede manier invulling aan gegeven. Daar gaan wij samen mee door. ÉénHoorn laat zien dat met één sterke lokale partij een einde kan worden gemaakt aan de veel te grote versnippering met nu 14 fracties in de raad. Er is eindelijk een alternatief voor de wijze waarop de stad de laatste jaren is bestuurd en daarin zoeken wij de samenwerking met alle positieve partijen die een ondernemend en sociaal hart hebben.’’
Ondernemende kandidaten
Als eigenaar van een hotel in Enkhuizen kan Karin met recht een ondernemende politicus worden genoemd: “Ik ben geboren in Hoorn maar heb vele jaren in het buitenland gewoond en gewerkt voor internationale hotels. Ik combineer mijn raadswerk met het managen van mijn bedrijf. Ja, dat is hard werken. Nou en?”
Nummer 2 Guido Breuker (55) kan terugkijken op een prachtige loopbaan in de media en het bedrijfsleven: “Net als Karin werk ik in Enkhuizen, maar als Salesdesk Manager bij een grote leverancier van leidingsystemen. Wij verkopen wereldwijd hoogwaardige hogedrukleidingen voor alle vormen van energie waaronder waterstof. Dat ik professioneel mag meewerken aan het verduurzamen van de energievoorziening is prachtig. Vanaf 2014 ben ik actief in de Hoornse politiek, eerst als commissielid en later als raadslid van de Hoornse Onafhankelijke Partij. Ik kijk naar wat ons binnen de politiek verbindt, want daarbij is de stad het meeste gebaat.’’

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie, interviewaanvragen kunt u terecht bij de Guido Breuker, fractievoorzitter ÉénHoorn. Tel: 06 – 512 317 05, bgg: 06 – 538 11 928. Bijgaande foto kunt u rechtenvrij gebruiken.