Fracties eisen opheldering over aanbesteding viskiosk.

Eric Molenaar HOORN Verontrustende signalen’ over de invulling van de voormalige viskiosk bij de Hoofdtoren hebben acht fracties in de Hoornse gemeenteraad ertoe gebracht openheid te eisen over de gang van zaken rond de aanbesteding. Zij hebben de indruk dat al is besloten dat een fietsenverhuurbedrijf zich hier mag vestigen, terwijl de procedure die moet uitwijzen welke ondernemer hier een toeristisch informatiepunt mag vestigen nog loopt.

EénHoorn, Fractie Tonnaer, CDA, VVD, PvdA, DRP, Hoorn Lokaal en Christen Unie, samen goed voor een meerderheid in de raad, hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld op basis van artikel 37 van het Reglement van Orde. Zij wijzen erop dat dit ’verzoek tot inlichtingen’ betekent dat het college tijdelijk geen besluiten mag nemen over dit onderwerp, dus ook niet wie van de deelnemende ondernemers voor komende vijf jaar het toeristisch informatiepunt mag drijven.

Begin vorig jaar verliet Leen Parlevliet zijn viswinkel hier. De gemeente had de voormalige visafslag al in eigendom en nam het deel dat later is aangebouwd over van Parlevliet.

De fracties die later samengingen in EénHoorn stelden hierover al eerder kritische vragen. Zij wilden de viswinkel op deze plek in de haven niet kwijt. Maar het college zette zijn plannen door voor een’Hi’ (Hoorns Informatiepunt) op deze plek. ,,Het wordt een centraal punt, waar toeristen en anderen alle informatie kunnen halen over onder meer musea, restaurants of de bruine vloot, maar waar ze ook een fiets kunnen huren of een watertaxi nemen’’, zei wethouder Simon Broersma in januari dit jaar tegen het NHD.

Het college besloot een open inschrijving te houden voor het beheer van Hi. Er kwamen tientallen aanmeldingen binnen. In de voorwaarden staat onder meer dat het promoten van lokale toeristische activiteiten en het doorverwijzen naar bedrijven en organisaties een eerste taak is, naast coördinatie van activiteiten en het waarborgen van de kwaliteit van de informatie. Daarnaast mag de beheerder een eigen bedrijfje opzetten, ’mits die activiteiten iets te maken hebben met toerisme’. Drie ondernemers met de beste ideeën mochten op gesprek. Het collegebesluit wie het wordt, staat in de planning voor 22 juni.

De ’signalen’ die de fracties kregen komen erop neer dat de afdeling inkoop in het stadhuis al zou hebben besloten dat er een fietsenverhuurbedrijf komt. Volgens Robert Vinkenborg (EenHoorn) gaat het om RentTourBuy, die nu is gevestigd op Kleine Noord 57 en zich op haar website al presenteert als ’Tourist information point’.

De fracties willen nu precies weten hoe het aanbestedingtraject is verlopen, aan welke criteria is getoetst en waarom de gemeenteraad hierbij niet werd betrokken. Zij vragen welke bevoegdheden de ambtelijke organisatie in deze kwestie had en ’of er ambtelijk en/of bestuurlijk al langer plannen leefden om een fietsenverhuurbedrijf in de viskraam te vestigen’. Wat hen betreft moet de ’juiste en meest gebruikelijke procedure van aanbesteding nogmaals worden gevolgd’.

Het mondelinge antwoord op hun vragen wensen zij te horen in de eerstvolgende raadsvergadering. Die is op 29 juni.