Gemeenteraad bespreekt motie om per direct te stoppen met toestaan van kamerverhuur

WONEN Gemeenteraad bespreekt motie om per direct te stoppen met toestaan kamerverhuur

Omwonenden van Cypres 53 in Hoorn, een woning die aan arbeidsmigranten wordt verhuurd, hebben zich met een noodkreet tot de burgemeester gewend. Ze willen dat de gemeente de voorwaarden van de vergunning gaat handhaven en een eind maakt aan de overlast. De gemeenteraad bespreekt vanavond een motie die oproept om per direct te stoppen met het toestaan dat eengezinswoningen kamergewijs worden verhuurd.

Eric Molenaar

HOORNEerder deze maand is een omgevingsvergunning verleend voor het ’tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten’ in Cypres 53. Die was in januari aangevraagd, maar volgens de omwonenden wordt het huis al sinds augustus vorig jaar bewoond door verschillende groepen buitenlanders die in de regio werken. Dat gebeurt sinds Cypres 53 in handen kwam van een vastgoedfirma uit Hoorn. Het huis stond in juli te koop voor 225.000 euro.

In eerste instantie zijn er arbeidsmigranten uit Oost-Europa gehuisvest, schrijven de omwonenden, die vooral op avonden en in weekenden overlast veroorzaakten. Onder meer ging het om ’dagelijks barbecueën, waarbij de restanten over de schutting werden gegooid. Rookoverlast, waardoor de buren hun ramen verplicht dicht moesten houden. Vuilniszakken in voor- en achtertuin, die door vogels en katten worden opengescheurd en stank van wiet’.

De omwonenden zeggen dat de groep uit het huis werd gezet, nadat zij de eigenaar hadden benaderd. ,,Vervolgens kwam er een nieuwe groep arbeidsmigranten. Zeven personen uit Roemenië. De overlast verdween niet. Zelfs in de wintermaanden staat de barbecue aan.’’

Zij herinneren burgemeester Nieuwenburg eraan dat bewoners van de ’vogelbuurt’ in de wijk Kersenboogerd in september 2019 al melding maakten van overlast van arbeidsmigranten en dat hij hen opriep om overlast te melden en beloofde dat er gecontroleerd en gehandhaafd zou worden. ’Aan de Cypres is de situatie onaanvaardbaar en is het tijd voor handhaving’.

Vergeefs

Bewoners van huizen aan de Cypres en Ceder (overburen) hebben vergeefs geprobeerd te voorkomen dat de vergunning werd verleend. De gemeente gaf toestemming voor de bewoning door maximaal drie arbeidsmigranten, voor maximaal vijf jaar.

Volgens de buurtbewoners wonen er momenteel nog steeds vijf Roemenen. ,,Omwonenden hebben meldingen gedaan via het fraudemeldpunt Hoorn (al dan niet anoniem). Wij hebben niet de indruk dat er gehandhaafd wordt op het aantal personen dat Cypres 53 bewoont en ook niet op de overlast. Contact is met de bewoners niet mogelijk, want ze spreken geen Nederlands of Engels.’’

De woordvoerster van de omwonenden kreeg gisteren van een gemeentelijke bouwtoezichthouder een mail waarin stond dat een firma uit Spierdijk, die voor bedrijven huisvesting regelt van personeel dat tijdelijk in Nederland verblijft, Cypres 53 per 1 april gaat verhuren. Volgens de gemeente komen er drie personen in, die aan het datacenter van Microsoft in de Wieringermeer werken, voor minimaal zes maanden. ,,Dit zijn doorgaans een ander slag mensen dan de Roemenen die er momenteel zitten en in de tuinbouw werken.’’

Een vertegenwoordigster van de verhurende firma uit Spierdijk heeft aangegeven dat de woning eenmaal per week zal worden schoongemaakt en dat zij de huurders zal aanspreken als er overlast is. ,,Als de huurders dan nog overlast veroorzaken, worden ze meteen uit het huis gezet, zei ze. Ik heb haar duidelijk gemaakt dat wij na het afgelopen half jaar weinig vertrouwen hebben in deze beloftes. Ook in combinatie met de ervaringen die we horen vanuit de Nachtegaal, waar ze dezelfde problemen hebben, met dezelfde verhuurder uit Spierdijk.’’

Legalisering

Zij doelt op Nachtegaal 102. Hiervoor is op 4 februari een aanvraag ingediend voor het ’huisvesten van maximaal 4 personen, niet tot 1 huishouden behorend’. Volgens een buurman gaat het ook hier om legalisering, want het wordt al sinds oktober verhuurd aan verschillende groepen, onder wie Polen en Roemenen. Hij had al verschillende malen bij de gemeente aan de bel getrokken, toen hij in februari hoorde dat de eigenaar van niets wist en een vergunning zou gaan aanvragen. ,,Het verschilt nogal of je vier volwassenen naast je hebt wonen, die er steeds maar kort verblijven, of een gezin of stel. ,,Ze roken en bellen, blowen en drinken in de tuin. De kratten staan in het tuinhuisje. Vrijdagmiddag lekker een biertje in de tuin, dat snap ik. Maar dit zijn collega’s onder elkaar, voor hun is het dagelijks vrijdag. Elke avond is het raak. Elke avond gaat de barbecue aan. En elke vier tot zes weken komen er drie, vier andere bewoners.’’

De buurman wijst erop dat de situatie in elk geval niet voldoet aan de regels die de gemeente stelt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarin staat dat personen die een huis delen daar meer dan drie maanden moeten wonen en bij de gemeente op dat adres moeten zijn ingeschreven.

Motie vijf fracties: stoppen!

Eerder werd bekend dat vijf fracties in de gemeenteraad – EénHoorn, VVD, ChristenUnie, Hoorn Lokaal en Fractie Tonnaer – vanavond een motie gaan indienen om te bereiken dat de gemeente Hoorn per direct stopt met het mogelijk maken van de huisvesting van arbeidsmigranten in eengezinswoningen. Zij ’begrijpen niets’ van de verlening van de vergunning voor Cypres 53, omdat ’hiermee een illegale situatie wordt gelegaliseerd of op z’n zachtst gezegd gedoogd!’

De fracties, samen goed voor 17 van de 35 raadzetels, willen dat het stopt. Vergunningen die al zijn afgegeven (minimaal 42 sinds 2017) mogen niet meer worden verlengd. Tegen illegale bewoning moet worden opgetreden. ,,Deze situatie is niet in het belang van de buurt, de leefbaarheid in de wijk, de woningzoekers én de arbeidsmigranten, die woekerprijzen betalen voor een te kleine en kwalitatief ondermaatse behuizing.’’