Gratis fietsenstalling1e 24 uur parkeergarage Poort van Hoorn

De gloednieuwe fractie ÉénHoorn pleit ervoor om in de nog te bouwen fietsenstalling van de Poort van Hoorn (plek voor circa 3000 fietsen) de eerste 24 gratis te parkeren aan te bieden. De partij is gecharmeerd van de mogelijkheid die al wordt geboden op het NS-station in Wormerveer. Dit om reizigers te stimuleren om de fiets te nemen.
ÉénHoornis enthousiast over dit gebaar naar de fietser toe en meent reizigers en forenzen op deze manier gestimuleerd worden om de fiets te nemen in plaats van de auto, schrijft de partij in een persbericht.
De fractie vraagt aan het college van burgemeester en wethouders of het wil onderzoeken hoe de kosten van het gratis fietsparkeren in Wormerveer wordt gedekten vraagt of er al resultaten en effecten van dit beleid bekend zijn. Heeft dit beleid tot besparingen op andere vlakken geleid? Bijvoorbeeld omdat er minder parkeerplaatsen nodig blijken te zijn.

En is het college bereid om bij de verdere planuitwerking van de poort van Hoorn (noordelijk stationsgebied) het gratis stallen van de fiets gedurende de eerste 24 uur in de parkeergarage mee te nemen en als plan aan de gemeenteraad voor te leggen.

Het college van B&W heeft nog even de tijd om de vragen te beantwoorden. De uiterlijke datum is 18 april 2021.