Grote zorgen over kinderkledingbank.

Tanja Koopen (NHD)

HOORN De gemeente Hoorn moet de Kinderkledingbank Hoorn in Zwaag bijstaan met advies, financiële hulp en wellicht bij het vinden van een nieuwe locatie.

Fracties in Hoorn vragen college extra hulp te bieden

Dat stellen de fracties van ÉénHoorn en de PvdA in Hoorn. Zij maken zich grote zorgen over het voortbestaan van de kinderkledingbank, waar steeds meer mensen met een kleine beurs een beroep op doen, zeker nu ook de Kinderkledingbank Stede Broec is gestopt.

Deze week trok de KKB in Hoorn aan de bel. Er zijn financiële problemen vanwege het wegvallen van sponsoren en het aantal vrijwilligers dat in de winkel aan de Oude Veiling mag werken is door corona beperkt. Daarnaast zijn er problemen met het grof afval dat vaak voor de winkel aan de Oude Veiling wordt achtergelaten, terwijl de Kinderkledingbank daar geen kant mee op kan, omdat zij het als stichting niet naar de HVC mag brengen.

Maar de behoefte aan kinderkleding is groot, aldus de Hoornse fracties. Dus vragen ze het college de helpende hand te bieden.

Raadsleden Aart Ruppert en Arnica Gortzak willen weten of het college op de hoogte is van de penibele situatie waarin de KKB zich bevindt en welke kansen de gemeente ziet om het voortbestaan te verzekeren.

Gedacht wordt aan extra financiële hulp – de Kinderkledingbank krijgt al subsidie – maar ook aan het geven van advies en samenwerking met derden.

Voortbestaan

Ook willen de fracties dat met de HVC wordt gekeken naar een oplossing voor het probleem van het gedumpte afval, dat de stichting niet mag wegbrengen naar het afvaldepot.

ÉénHoorn en de PvdA vragen het college om samen met het bestuur van de kinderkledingbank een plan uit te werken dat het voortbestaan van de KKB garandeert.

Ook zou volgens de fracties moeten worden gekeken naar een nieuwe locatie. Een plek waar de Kinderkledingbank Hoorn, samen met andere stichtingen, tegen minder kosten haar werk zou kunnen voortzetten.

Regio 6: stelling over kinderkledingbanken

Regio 15: ’Je kijkt waar behoefte is.’