Hoornse fracties “bijzonder ongerust” over levering van voldoende en kwalitatief goed drinkwater als datacentra in Hollands Kroon er komen.

De Hoornse raadsfracties ÉénHoorn en DRP maken zich ’bijzonder ongerust’ over de invloed van (toekomstige) datacentra in de Wieringermeer op de huidige en toekomstige levering van voldoende en kwalitatief goed drinkwater aan huishoudens in Noord-Holland, in het bijzonder West-Friesland en Hoorn).

Raadsleden Aart Ruppert en Menno Jas hebben daarom samen vragen gesteld aan het Hoornse college van burgemeester en wethouders.

De raadsleden zijn gealarmeerd door twee publicaties in het Noordhollands Dagblad. Hierin staat onder meer dat – wanneer de gemeente Hollands Kroon naast de bestaande twee, vijf nieuwe datacentra vergunningen geeft en deze gebouwd zijn – een zoetwatertekort kan optreden tijdens extreme weersomstandigheden, en dat dit wringt met koelwaterafhankelijkheid van datacentra. Deze informatie komt uit een intern webinar wat in november vorig jaar plaatsvond en waaraan tientallen ambtenaren deelnamen.

Lees ook: Komt de drinkwatervoorziening in gevaar door datacenters? De PvdA in de Tweede Kamer wil tekst en uitleg van de minister

Bestuurskunde-hoogleraar Michiel de Vries komt in een van de artikelen aan het woord. Hij stelt dat de situatie zorgelijk is, dat er maar weinig bewustzijn is over het verbruik van drinkwater en de lozing van met chemicaliën vervuild koelwater en bovendien zou bij de bouw van datacenters een MER moeten worden geëist.

’Deelt het college onze zorgen’, vragen de Hoornse partijen. ’En zo ja, welke stappen gaat het ondernemen?’ Ze willen tevens dat burgemeester en wethouders zich tot het uiterste inspannen om het onderzoek dat de provincie Noord-Holland heeft laten uitvoeren naar het waterverbruik van datacentra – maar niet openbaar maakte – boven tafel te krijgen.

Tot slot vragen de raadsleden wat de gemeente kan doen om de bouw van verdere datacentra stil te leggen, totdat duidelijk is welke invloed het waterverbruik en de lozingen op de leefomgeving hebben.

FACEBOOK

Theo Meskers, wethouder van de gemeente Hollands Kroon, ontkracht op zijn Facebookpagina de bewering dat de datacentra ’water slurpen’. Volgens hem zijn die in de Hollands Kroon ’luchtgekoeld’.