IKEC naar de voormalige hockeyvelden.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nieuwe Steen 1

Hoorn

Betreft : overige vragen

Onderwerp: IKEC

Hoorn, 23 juni 2021

Geacht college,

De fractie van ÉénHoorn is blij dat de voltallige Raad, met uitzondering van de DRP, op 15 juni jl. het besluit heeft genomen om te komen tot de realisatie van een IKEC op de voormalige hockeyvelden.

Allereerst is ÉénHoorn blij voor de kinderen die, binnen enkele jaren, op hen afgestemd onderwijs kunnen volgen in een prachtige gloednieuwe locatie aan de Nieuwe Steen. Deze kinderen hebben hier gewoon recht op!

Ook is ÉénHoorn verheugd voor de ouders van deze kinderen die niet langer in onzekerheid hoeven te verkeren en hun kind niet langer van de ene naar de andere locatie hoeven te brengen. Hun kind kan straks, gedurende de educatie/opleiding, op 1 vertrouwde plek naar school.

Onze fractie feliciteert het personeel en directie van het IKEC met de nieuwe school die eindelijk gerealiseerd gaat worden. Van meet af aan heeft onze fractie, door dik en dun, de belangen van kinderen, ouders, personeel en directie van scholengemeenschap Trigoon verdedigd: jullie hebben er gewoon recht op!

Ook feliciteert onze fractie alle bewoners van de Nieuwe Steen, Amethyst, Smaragd, Topaas en het Diamantplein met de komst van de nieuwe school. De voormalige hockeyvelden van de Westfriese Hockeyclub Hoorn, waar het voorheen altijd een sportieve drukte van belang was en een af en aanrijden van ouders en kinderen, krijgen, na jaren van ‘leegstand’, weer een zinvolle invulling. Een goede zaak!

Uit contacten die onze fractie heeft met bewoners van de Nieuwe Steen e.o. blijkt dat veel bewoners van de Nieuwe Steen e.o. neutraal of positief staan tegenover de komst van een IKEC op de plek van de voormalige hockeyvelden en geen overlast etc. verwachten. Bovendien herkennen velen zich niet in het beeld dat de Initiatiefgroep Bewoners Woonwijk Nieuwe Steen (IBWNS) schetst over de gevolgen van de komst van het IKEC.

Onze fractie hoort: ‘het is de mening van slechts enkelen, niet die van ons’, ‘niet kortgesloten met ons’, ‘geen overleg geweest’, ‘er is geen sprake van overlast’, ‘nog nooit gehoord van IBWNS’, ‘de wijk Nieuwe Steen is meer dan het stukje bij het stadhuis’, ‘je hebt altijd zeurkousen’ etc.

Dit brengt de fractie van ÉénHoorn tot de volgende vragen:

Herkent het college het hierboven door ons beschreven beeld? Graag motiveren.
Is het college bereid om de komst van het IKEC (bouwplan, afhandeling verkeer etc.) breed toe te lichten aan de bewoners van Nieuwe Steen, Diamantplein, etc. via bijvoorbeeld het wijkoverleg Nieuwe Steen/Risdam-Zuid, folder/brochure, huis aan huis krant teneinde eventuele misverstanden weg te werken en het draagvlak onder bewoners verder te vergroten?
ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

A.S. Ruppert, raadslid ÉénHoorn