Is deze regeling ook in Hoorn toepasbaar is de vraag.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nieuwe Steen 1

Hoorn

Betreft :      Art. 36 vragen

Onderwerp: Betaalbare koopwoningen voor starters à la Zaanstad

Hoorn, 26 maart 2021

 

Geacht College,

Als raad en college hebben we de gedeelde ambitie om de ergste woningcrisis sinds de Tweede Wereldoorlog het hoofd te bieden. Wachttijden van 7 jaar voor een sociale huurwoning zijn eerder regel dan uitzondering en koopwoningen zijn voor starters onbereikbaar geworden. Soms zijn mensen zelfs gedwongen om ‘scheef’ te huren.

Het is daarom essentieel om enerzijds in te zetten op een grotere bouwproductie en anderzijds de betaalbaarheid van woningen te vergroten. In Zaanstad is onlangs het initiatief Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) gelanceerd: een sociale regeling voor inwoners met een middeninkomen en die op zoek zijn naar een eerste koopwoning (https://www.volkskrant.nl/a-bc57d742)

De fracties van Partij van de Arbeid en ÉénHoorn zijn enthousiast over deze Zaanse regeling en vragen zich af of deze in een Hoornse context toepasbaar is.

Daarom stellen onze fracties u de volgende vragen:

Is het college op de hoogte van de sociale regeling BKZ in Zaanstad?

  1. Is het college het met ons eens dat er te veel mensen zijn die te veel verdienen voor de sociale huur, soms noodgedwongen scheefhuren en te weinig verdienen om op de vrije markt een huis te kunnen kopen?
  2. Is het college bereid om te onderzoeken of deze BKZ-regeling dan wel een Hoornse variant hiervan toepasbaar is in Hoorn? Indien nee, graag motiveren.
  3. Indien bovenstaande vraag positief wordt beantwoord is het college dan bereid om een uitwerking aan de Raad voor te leggen?

In afwachting van uw antwoord verblijven wij,

Thomas de Groot            PvdA Hoorn

Aart Ruppert                   ÉénHoorn