Roep om onafhankelijk informateur in Hoorn

HOORN (Martijn Mak) De fracties ÉénHoorn, GroenLinks, D66 en VVD Hoorn willen niet verder met de coalitiegesprekken als deze worden geleid door Roger Tonnaer, voorzitter van de Fractie Tonnaer. Zij constateren een gebrek aan transparantie, een gebrek aan informatie en geen open dialoog.

Fractie Tonnaer werd bij de afgelopen verkiezingen de grootste partij van Hoorn (vijf zetels). De andere grote winnaar was Hoorn Lokaal. De partij van René Assendelft steeg van één naar vier zetels. In het verkennende debat over de te vormen coalitie lieten meerdere partijen doorschemeren dat deze partijen het initiatief zouden moeten nemen om tot een nieuwe coalitie te komen. Het CDA sloot ook aan.

Die gesprekken zijn nu op de klippen gelopen. Guido Breuker, Marjon van der Ven, Niek Heijne en Roy Drommel schrijven aan de gemeenteraad dat elk vervolggesprek voelde als ’een herhaling van zetten’.

Geen vertrouwen

Een coalitie vorm je door een gezamenlijk proces. Voor een stabiele coalitie is het belangrijk is dat er sprake is van onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid. De ondertekenaars vinden dat het doorlopen proces absoluut niet aan deze voorwaarden voldoet.’

Zij vragen de Raadsvergadering om een onafhankelijke informateur te benoemen met de opdracht om in een open proces tot een stabiele coalitie in Hoorn te komen. Samen vragen zij een nieuw duidingsdebat aan, dat moet plaatsvinden op dinsdag 5 april. ’Ons vertrouwen in het vervolg van dit proces is weg. Vandaar ons besluit en verzoek.’