Houten Hoofd/MS Clair de Lune (schriftelijke vragen)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nieuwe Steen 1

Hoorn

 

 

Betreft :        overige vragen

 

Onderwerp:   Houten Hoofd/MS Clair de Lune

 

Hoorn, 18 februari 2021

 

Geacht College,

 

 

ÉénHoorn heeft vernomen dat het motorschip MS Clair de Lune, dat deze winter afgemeerd ligt aan het Houten Hoofd, door kordaat handelen van de havenmeester voor groter onheil is behoed. Een goede zaak!

Laag (winter)peil van het Markermeer en oude palen ONDER het schip schijnen de reden te zijn dat het MS Clair de Lune begon te hellen.

Het lage (winter)peil van het Markermeer is normaal in deze tijd van het jaar; palen onder water bij een afmeersteiger NIET!

 

Dit brengt de fractie van ÉénHoorn tot de volgende vragen:

 

1.    Hoe kan het dat er rondom het Houten Hoofd zich palen in het water bevinden? Graag uitleg?

2.    Wie draagt verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van ‘onderwaterpalen’?

3.    Welke acties worden ondernomen naar de eigenaar van MS Clair de Lune en welke acties naar eventuele anderen?

4.    In hoeverre kunnen kosten worden verhaald en zo ja op wie?

 

ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

A.S. Ruppert, raadslid ÉénHoorn