Turbokruising werkt bijna optimaal

HOORNGIDS HOORN | De transitie van Turborotonde naar Turbokruising is onlangs afgerond, waarbij de verkeersafwikkeling zienderogen beter is geworden. Ook de fractie ÉénHoorn is blij met de realisatie van de nieuwe turbokruising en is van mening dat de verkeersafwikkeling in alle opzichten voorspoedig verloopt. Echter, elk groot project kent een aantal na-ijl effecten. Zo ook hier. De bewegwijzering <<LIJNBUS>> op de Berkhouterweg ter hoogte van garagebedrijf Van der Linden van Sprankhuizen doet vermoeden dat slechts lijnbussen hier mogen rijden en dat is zeker niet de bedoeling.

De voetgangersoversteek over het Keern evenwijdig aan de Provinciale weg ontbreekt, waardoor voetgangers gebruik dienen te maken van de verkeerslichten voor tweewielers en daardoor slechts met de grootste moeite veilig de overzijde van het Keern kunnen bereiken. Om die reden vraagt de fractie aan het college om passende actie te ondernemen. Daartoe is onderstaande brief verzonden naar het College van Burgemeester en Wethouders van Hoorn.

Geacht college,
Onderstaande tekst is afkomstig uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens Hoofdstuk 4, artikel 81:
‘Busbanen en busstroken waarop het woord <<BUS>> is aangebracht mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus, een autobus of een tram. Busbanen en busstroken waarop het woord <<LIJNBUS>> is aangebracht mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus of een tram’.
Dit brengt de fractie van ÉénHoorn tot de volgende vragen:
Automobilisten en motorrijders vinden deze gekozen oplossing op de Berkhouterweg, nabij het Dampten, verwarrend en vreemd. De fractie van ÉénHoorn heeft geleerd dat men niet over een rijstrook met het opschrift Lijnbus mag rijden. Deelt het college onze mening dat deze bewegwijzering tot verwarring kan leiden? Graag motiveren.
Evenwijdig aan de Provincialeweg is er een fietsoversteek met verkeerslichten over het Keern die dagelijks druk wordt gebruikt door leerlingen van o.a. SG Newton, Tabor College d’Ampte en Atlas College. Echter, een  beveiligde oversteek voor voetgangers over het Keern ter hoogte van de Provinciale weg ontbreekt. En het verkeerslicht voor fietsers is voor voetgangers te kort afgesteld. Deelt het college onze conclusies en bent u bereid hier actie op te ondernemen? Graag motiveren.
ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.
Met vriendelijke groet,
A.S. Ruppert, raadslid ÉénHoor