WIFI-TRACKING

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nieuwe Steen 1

Hoorn

Betreft :        Art. 36 vragen

Onderwerp:   Wifi-tracking

Hoorn, 03-05-2021

Geacht College,

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de gemeente Enschede op de vingers getikt, omdat zij 2 jaar lang burgers via hun mobiele telefoon volgde. Enschede moet nu 600 duizend euro boete betalen. ‘Het volgen van mensen mag wel’, zegt vice-voorzitter Monique Verdier van de AP. ‘Dan moet het echter wel met ongelooflijk veel redenen omkleed zijn en heel goed ingebed. Bijna nooit kun je het volledig anonimiseren. Dat maakt het zo ingewikkeld’.

Dit brengt de fractie van ÉénHoorn tot de volgende vragen:

  1. Maakt de gemeente Hoorn zelf of via andere partijen b.v. ondernemersverenigingen binnen Hoorn gebruik van wifi-tracking?
  2. Indien ja, welk systeem wordt gebruikt, waar, welke gegevens worden gebruikt en/of opgeslagen en met welk doel?
  3. Indien ja, overtreed de gemeente Hoorn of een andere partij dan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), een privacywet?
  4. Indien nee, hoe komt de gemeente Hoorn dan aan gegevens ten behoeve van koopstromenonderzoek?
  5. Indien ja, is de gemeente Hoorn of een andere partij hierover aangesproken door de Autoriteit Persoonsgegevens?

ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Aart Ruppert, raadslid ÉénHoorn