Zevenhuis vol: ÉénHoorn voelt zich “in het ootje genomen”

De noodzakelijke uitbreiding van bedrijventerrein Zevenhuis laat in het gunstigste geval minimaal anderhalf tot twee jaar en waarschijnlijk langer op zich wachten. Dit blijkt uit het antwoord van het college van b en w van Hoorn op raadsvragen van de fractie ÉénHoorn.

,,Uitermate teleurstellend. Ik voel me een beetje in het ootje genomen’’, zegt vragensteller Aart Ruppert.

Al meer dan twee jaar geleden stelde projectmanager Peter van Asselt van Zevenhuis in het NHD dat het zaak was voor de gemeente om al voorbereidingen te treffen voor fase 2 van Zevenhuis.

,,Je bent zomaar tweeënhalf jaar verder en je wil natuurlijk geen nee verkopen’’, zei hij in januari 2020. Dat moet hij inmiddels tóch doen, want er is nog maar een halve hectare beschikbaar, waarvoor veel interesse bestaat. ,,We hebben een grote lijst met wachtenden en worden er vaak over gebeld.’’

Niet bang

Eind juli vorig jaar zei een woordvoerder van de gemeente nog, niet bang te zijn voor stagnatie omdat er ’de komende jaren voldoende gronden beschikbaar zijn om de vraag naar bedrijventerrein in Hoorn op te vangen’.

Op de recente bezorgde vragen van ÉénHoorn hierover antwoordt het college, dat eerst een ’convenant’ met regionale afspraken over de planning van nieuwe bedrijfsterreinen moet zijn ondertekend door alle West-Friese colleges, de provincie en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord. Ook Zevenhuis fase 2 is hierin opgenomen.

Zonder toestemming van regio en provincie kan de gemeente geen bestemmingsplan in procedure brengen, stellen B en W, maar er is al wel een start gemaakt met de voorbereidingen. Omdat er al een bestemmingsplan Zevenhuis voor het hele plangebied lag – vanwege de crisis is destijds besloten een knip te maken tussen fase 1 en 2 – start de gemeente niet vanaf nul. Zij gaat per direct het bestemmingsplan actualiseren en de nodige onderzoeken uitvoeren. Als er geen vertraging optreedt door bezwaarprocedures en problemen bij grondverwerving, kan in fase 2 binnen anderhalf tot twee jaar nieuwe bouwrijpe grond worden uitgegeven, aldus het college. Maar het wijst er direct al op dat Liander onlangs heeft laten weten dat het wegens schaarste op het elektriciteitsnetwerk geen nieuwe bedrijven kan aansluiten. Wat dit betekent voor Zevenhuis wordt momenteel uitgezocht.

 

Peter van Asselt noemt het scenario dat de gemeente nu schetst ’optimistisch’. ,,Ik hoop dat de gemeente erin slaagt. Dat betekent wel dat alles op alles moet worden gezet en er geen tegenvallers mogen komen. De gemeente kan natuurlijk geen ijzer met handen breken, maar we moeten vaststellen dat de beleidscyclus van gemeenten en provincie totaal geen pas houdt met de werkelijke situatie in het veld.’’

Raadslid Aart Ruppert zag met het antwoord zijn vrees uitkomen. ,,De afgelopen jaren hebben we dit regelmatig voorgelegd, maar nee hoor, we hoefden ons niet ongerust te maken. En nu? Ik voel me een beetje in het ootje genomen. Dit was te voorzien, maar er is niet op geanticipeerd. Een slechte zaak voor Hoorn, West-Friesland, bedrijven en ondernemers.’’

Hij vindt dat in het collegeprogramma, dat momenteel door de beoogde coalitiepartners Hoorn Lokaal, GroenLinks, VVD, ÉénHoorn, CDA en D66 wordt besproken, moet worden opgenomen dat de ontwikkeling van Zevenhuis met grote spoed moet worden opgepakt.