Subsidieregeling ventilatie en binnenklimaat.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nieuwe Steen 1

Hoorn

 

Betreft :       Art. 36 vragen subsidieregeling ventilatie en binnenklimaat

 

Onderwerp:   Subsidieregeling ventilatie en binnenklimaat

 

Hoorn, 4 maart 2021

 

Geacht College,

 

Op 7 en 14 augustus 2020 hebben VOCHoorn en de Hoornse Onafhankelijke Partij, nu ÉénHoorn, artikel 36 vragen gesteld over de ventilatie en het binnenklimaat bij onderwijsinstellingen.

In uw antwoorden schrijft u ondermeer: ‘Het college is bereid om samen met de schoolbesturen te investeren in goede binnenklimaatsystemen’ en ‘op dit moment weten wij niet of alle gebouwen voldoen aan de normen van het bouwbesluit’ en ‘de lopende opdracht voor monitoring uitbreiden op het gebied van ventilatie’.

Minister Slob heeft de komende drie jaar 360 miljoen euro uitgetrokken voor verbetering van het binnenklimaat van basis- en middelbare scholen. Dit geld is bedoeld om maximaal 30% van aanvragen te vergoeden; de rest moeten schoolbesturen en gemeenten zelf ophoesten.

 

Dit brengt de fractie van ÉénHoorn tot de volgende vragen:

  1. Wat is de huidige stand van zaken van het lopende monitoringsonderzoek (inclusief de uitbreiding met ventilatie)?
  2. Is het college op de hoogte van de door het Rijk beschikbaar gestelde subsidieregeling (360 miljoen in 3 jaar) ter verbetering van de ventilatie en het binnenklimaat van onderwijsinstellingen?
  3. Heeft de gemeente of hebben de gemeente/besturen van onderwijskoepels een subsidieaanvraag danwel meerdere aanvragen ingediend?
    Zo ja, voor welke bedragen en met welke bestemming?
    Zo neen, waarom niet?
  4. Indien bovenstaande vraag met nee wordt beantwoord, overweegt het college dan alsnog een aanvraag in te dienen? Zo neen, waarom niet?

 

ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

A.S. Ruppert, raadslid ÉénHoorn