De Algemene Raadscommissie

Momenteel heeft ÉénHoorn één comissielid in de gemeenteraad van Hoorn en wel Charles Webster. Hij ondersteund de fractie in het vele werk. In de adviserende algemene raadscommissie – die driemaal per maand plaats vindt – mag hij namens de EénHoorn-fractie het woord voeren. Hij levert hiermee een bijdrage aan de standpuntbepaling van EénHoorn. De raadscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad, de gemeenteraad vergadert 1 x per maand over de onderwerpen van de commissie (onder andere) en neemt in gemeenteraadsvergadering daarover een besluit.

Tot de verkiezingen van 2022 was Peter Peerdeman ook commissielid. Peter is voor (eerder) VOC Hoorn en nu ÉénHoorn samen, ruim 10 jaar commissielid geweest.
Tijdens de verkiezingscampagne was Peter coördinator van alle activiteiten. Omdat hij teleurgesteld was over de lage (6e) plaatst op de kieslijst heeft hij al vroeg aangegeven dat indien hij niet in de Gemeenteraad werd verkozen, hij zou stoppen met de raadscommissie.
Als oud rechercheur van de politie en landelijk senior adviseur sociale veiligheid weet hij heel veel en wij vinden zijn besluit dan ook jammer maar respecteren zijn keus. Peter blijft wel eerste reserve zoals in de Kieswet is bepaald.

Ook André van Beusekom was eerder commissielid en dit voor de fusie al voor HOP. Doordat Karin Hakhoff wethouder is geworden schoof alles op de lijst een plaats op waar André de eerste was om dan de titel raadslid op zich te nemen.

Binnen nu en een aantal maanden zal er een nieuw commissielid deze plek in gaan nemen.

Charles Webster

Charles Webster
Als 18 jarige jongen kwam ik met mijn ouders mee uit Amsterdam naar Hoorn. Voor mij was dat wel een overgang, maar het heeft niet lang geduurd want ik voelde mij al snel thuis en ik hoorde erbij.
Nu meer dan ruim 40 jaar verder kan ik niet anders zeggen dan dat ik mij geen mooiere plek kan voorstellen dan Hoorn.
Hoorn heeft mij veel gegeven en door deze stad ben heb ik bereikt waar ik nu sta.
Ik werk als beroeps brandweerman bij de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en ik hou mij voornamelijk bezig met het geven van een brandveilig leven met voorlichting door heel West-Friesland. Dit mag ik doen op basisscholen, verzorgingshuizen, markten, braderieën en ook bij de mensen thuis. Enige jaren geleden ben ik gestopt als vrijwillig brandweerman en ook als beroeps ben ik niet meer in de uitrukdienst te vinden. Wel heb ik op deze manier vele facetten van Hoorn en zijn inwoners leren kennen.
Samen met mijn vrouw woon ik in de wijk Risdam Noord in Zwaag. Een wijk waar ik mij thuis voel en waar wij met veel plezier wonen.
Kortom, Hoorn is mijn stad waar ik mij graag voor in wil zette.bij een partij die niet gedicteerd wordt door een landelijke partij maar zijn eigen koers volgt die volledig gericht is op Hoorn en de bijbehorende dorpen. Een partij zonder voorkeur, maar voor al haar bewoners en ondernemers zonder poespas, vage politieke praat, maar een eerlijke begrijpelijk verhaal vertelt.

Commissielid
Charles Webster