De Algemene Raadscommissie

EénHoorn heeft drie leden die lid zijn van de Algemene Raadscommissie (ARC) van de gemeenteraad van Hoorn. Zij ondersteunen de fractie in het vele werk. Ze zijn niet gekozen in de gemeenteraad. In de adviserende algemene raadscommissie – die driemaal per maand plaats vindt – mogen zij namens de EénHoorn-fractie het woord voeren. Ze leveren hiermee een bijdrage aan de standpuntbepaling van EénHoorn. De raadscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad, de gemeenteraad vergadert 1 x per maand over de onderwerpen van de commissie (onder andere). En neemt in gemeenteraadsvergadering daarover de besluiten.

Peter Peerdeman

Peter Peerdeman,
sr. adviseur sociale veiligheid, raadscommissielid sinds 7-2-2012,
E: ppeerdeman@raad-hoorn.nl

Wie is Peter Peerdeman?
Ik ben een 65 jarige Horinees die voor zijn werk zo’n 15 jaar weg is geweest uit Hoorn, maar verder zijn hele leven in Hoorn woonachtig is. Samen met mijn vrouw hebben we 3 kinderen en 4 kleinkinderen.
Ik heb 27 jaar bij de politie in deze regio gewerkt. De eerste 12 jaar in de uniformdienst en daarna 15 jaar recherche. In 2002 werd ik gevraagd als landelijk adviseur aanpak agressie en geweld tegen ziekenhuismedewerkers. Over dit onderwerp heb ik het handboek Veiligezorg en vele aanvullende handreikingen geschreven. Later breder uitgewerkt tot Veilige Publieke Taak. Naast werk en gezin is voetbal mijn grote passie. Ik heb bij meerdere verenigingen gevoetbald en als keepertrainer gewerkt bij zowel jeugd als senioren en ben 12 jaar voor de KNVB als scout actief geweest.
Waarom zit ik in de lokale politiek bij ÉénHoorn?

Vanuit een sociaal liberale inslag ben ik betrokken bij de lokale politiek. Ik wil direct betrokken zijn bij de problematiek van de inwoners en ondernemers van Hoorn. Direct aanspreekbaar zijn, maar dat werkt ook de andere kant op. Alleen samen met de inwoners en organisaties problemen aanpakken is de juiste integrale aanpak. Samen aan de slag met de inwoners en niet wijzen naar, maar samen doen. Dat kan een stuk minder bij een landelijke partij omdat ik niet aan landelijk geldende afspraken met partijen gebonden wil zijn. Dit kan namelijk zomaar tegen de lokale belangen van de inwoners van Hoorn zijn.
Wat houdt mij bezig en wat wil ik bereiken?
Een politieke partij binnen Hoorn kan de zaken alleen nooit goed voor elkaar krijgen. Ook hier is samenwerking nodig met andere partijen om draagvlak te verkrijgen. Dat is altijd geven en nemen en wanneer je teveel moet geven, moet je niet in een coalitie stappen. Mijn doelstellingen zijn om samen met de inwoners, organisaties en bedrijven te werken aan een dynamische stad, een blijvende regionale centrumfunctie, een toeristische stad, een leefbare, schone en veilige stad. Een stad met ruimte voor de zelfredzaamheid van de inwoners, maar hulp voor hen die daar niet toe in staat zijn. Maar ook een stad die zijn best doet om onverlaten aan te pakken die het voor de overgrote meerderheid van haar inwoners, waaronder uw en mijn kinderen, lopen te verzieken. Geen politiek bedrijven aan de hand van een incident, maar op basis van analyse een effectief beleid samenstellen. Mijn motto: Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Als raadscommissielid houd ik mij bezig met de onderwerpen: Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Verkeer, Vervoer, Toerisme, Recreatie en Sport. Dossiers zijn o.a. de Poort van Hoorn en het Stadsstrand.

Commissielid
Peter Peerdeman
Charles Webster

Charles Webster
Als 18 jarige jongen kwam ik met mijn ouders mee uit Amsterdam naar Hoorn. Voor mij was dat wel een overgang, maar het heeft niet lang geduurd want ik voelde mij al snel thuis en ik hoorde erbij.
Nu meer dan ruim 40 jaar verder kan ik niet anders zeggen dan dat ik mij geen mooiere plek kan voorstellen dan Hoorn.
Hoorn heeft mij veel gegeven en door deze stad ben heb ik bereikt waar ik nu sta.
Ik werk als beroeps brandweerman bij de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en ik hou mij voornamelijk bezig met het geven van een brandveilig leven met voorlichting door heel West-Friesland. Dit mag ik doen op basisscholen, verzorgingshuizen, markten, braderieën en ook bij de mensen thuis. Enige jaren geleden ben ik gestopt als vrijwillig brandweerman en ook als beroeps ben ik niet meer in de uitrukdienst te vinden. Wel heb ik op deze manier vele facetten van Hoorn en zijn inwoners leren kennen.
Samen met mijn vrouw woon ik in de wijk Risdam Noord in Zwaag. Een wijk waar ik mij thuis voel en waar wij met veel plezier wonen.
Kortom, Hoorn is mijn stad waar ik mij graag voor in wil zette.bij een partij die niet gedicteerd wordt door een landelijke partij maar zijn eigen koers volgt die volledig gericht is op Hoorn en de bijbehorende dorpen. Een partij zonder voorkeur, maar voor al haar bewoners en ondernemers zonder poespas, vage politieke praat, maar een eerlijke begrijpelijk verhaal vertelt.

Commissielid
Charles Webster
André van Beusekom

Het ziet er allemaal geweldig uit en vol spanning kijk ik uit naar de toekomst.
Uit algemeen oogpunt en in het belang van de partij zal ik als commissielid een stapje terug moeten doen. Er mogen tenslotte maar 2 commissieleden per partij zijn. Na 6 jaar is dit toch wel even wennen. Maar om zo sterk mogelijk voor de dag te komen tijdens de volgende verkiezingen is het belangrijk om ook anderen ervaring en dossierkennis op te laten doen. In een partij is geen plaats voor persoonlijke belangen. Ik wens Charles Webster dan ook veel succes en afgesproken is al dat we samen wat dossiers zullen doornemen waar nodig.
Uiteraard blijf ik betrokken bij de partij.

De kernfractie is op een zeer bijzondere natuurlijke wijze ook een vriendenclub geworden waar we ook privé ook op elkaar kunnen rekenen. Dat is een waardevolle toevoeging aan het dienen van het algemeen belang van Hoorn. Naar buiten zijn we 1 en binnen kunnen we discussiëren in volledige vertrouwelijkheid en openheid.

Commissielid
André van Beusekom