Lambert Meliszweg een racebaan ?

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nieuwe Steen 1

Hoorn

 

Betreft :       Art. 36 vragen

Onderwerp:   Lambert Meliszweg: een racebaan?

Hoorn, 14-03-2021

Geacht College,

 

Een aantal bewoners van de Lambert Meliszweg heeft de fractie van ÉénHoorn benaderd met een aantal prangende vragen betreffende de (verkeers)veiligheid in hun wijk. Onze fractie deelt de zorgen van deze bewoners en vraagt uw aandacht hiervoor.

De Lambert Meliszweg wordt door automobilisten, komende vanaf de Weel, steeds vaker gebruikt als sluiproute naar de binnenstad. Bovendien wordt daarbij het gaspedaal flink ingetrapt en lijkt de Lambert Meliszweg, een 30 km/uur zone, eerder op het circuit van Zandvoort!

Kinderdagverblijf/BSO Berend Botje is ondermeer aan de Lambert Meliszweg 1 gevestigd. Bovendien gebruiken veel fietsers uit de Grote Waal de Lambert Meliszweg als route naar de binnenstad en terug.

Foto’s van deze sluiproute heeft onze fractie als bijlagen toegevoegd. Vroeger stond er een paal tussen de Weel en de Lambert Meliszweg zodat autosluipverkeer richting binnenstad onmogelijk was.

 

Dit brengt de fractie van ÉénHoorn tot de volgende vragen:

 

  1. Waarom is de paal tussen Weel en Lambert Meliszweg weggehaald?
  2. Is het college bereid deze fysieke belemmering weer terug te plaatsen? Indien nee, graag motiveren.
    Bewoners geven verder aan dat de parkeerplaats aan de Lambert Meliszweg (met name het achterste deel dichtbij kinderdagverblijf/BSO Berend Botje) met grote regelmaat gebruikt wordt als plaats om te dealen en te blowen. Politie of BOA’s zijn in geen velde of wegen te bekennen, zo geven zij aan.
  3. Herkent het college de beelden die bewoners schetsen? Indien nee, graag motiveren.
  4. Indien ja, is het college bereid om actie te ondernemen?

 

ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

A.S. Ruppert, raadslid ÉénHoorn