Bianca van de kinderkledingbank geeft het op.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nieuwe Steen 1

Hoorn

Betreft :        Art. 36 vragen

Onderwerp:   Kinderkledingbank

Hoorn, 29-04-2021

Geacht College,

In het NHD d.d. 29-04-2021 stond een artikel over onder meer de financiële situatie waarin de Kinderkledingbank (KKB) zich bevindt. De fracties van ÉénHoorn en PvdA Hoorn maken zich grote zorgen over het voortbestaan van dit bijzonder waardevolle project! Kinderen uit minder bedeelde gezinnen die maandelijks vijf kledingstukken mogen uitzoeken uit het aanbod van de KKB. Meer dan 3600 kinderen maakten hiervan de afgelopen twaalf jaar dankbaar gebruik!

De corona-crisis beperkt noodgedwongen het aantal vrijwilligers dat in de winkel aan de Oude Veiling 106 mag werken. Tevens heeft de corona-crisis ertoe geleid dat meer gezinnen in acute problemen zijn gekomen en voor hun kleding een beroep doen op de KKB. De sluiting van andere kledingbanken o.a. die in Grootebroek veroorzaakt een grotere toeloop in de winkel in Zwaag. Daarnaast zijn er financiële problemen als gevolg van het wegvallen van sponsorinkomsten en ontbreekt, door omstandigheden, een eigen auto.

ÉénHoorn en PvdA Hoorn willen dat dit initiatief, dat door louter vrijwilligers wordt gedragen, blijft bestaan en roept het college op om, op korte termijn, in overleg te gaan met de bestuurders van deze stichting KKB.

Dit brengen de fracties van ÉénHoorn en PvdA Hoorn tot de volgende vragen:

1.    Onderschrijft het college de mening van ÉénHoorn en PvdA Hoorn dat de Kinderkledingbank een belangrijke maatschappelijke rol vervult in Hoorn en West-Friesland? Zo nee, graag motiveren.

2.    Is het college op de hoogte van de penibele situatie waarin de KKB zich bevindt? Indien nee, is het college bereid zich dan op bijzonder korte termijn hierover te informeren?

3.    De KKB mag als stichting bij hen achtergelaten troep niet naar het afvaldepot van de HVC brengen, zo schrijven zij. Is het college bereid om dit probleem, in samenspraak met de HVC, te helpen oplossen? Zo nee, graag motiveren.

4.    Welke mogelijkheden en kansen ziet het college om het voortbestaan van de KKB op termijn te continueren? De fracties van ÉénHoorn en de PvdA Hoorn denken hierbij onder meer aan extra financiële hulp, advies, samenwerking met derden.

5.    Is het college bereid om, samen met het bestuur van de KKB, een plan uit te werken waardoor het voortbestaan van de KKB wordt gegarandeerd en, indien nodig, voor te leggen aan de gemeenteraad? Indien nee, graag motiveren.

6.    De KKB heeft aangegeven op zoek te zijn naar een nieuwe locatie waar zij, samen met andere stichtingen, hun werkzaamheden kan voortzetten. Dit om de kosten te drukken. Kan het college op enige manier bijdragen aan het vinden van een dergelijke locatie?

ÉénHoorn en PvdA Hoorn zien uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Karin Hakhoff, raadslid ÉénHoorn

Arnica Gortzak, fractievoorzitter PvdA Hoorn