Verplicht wonen na koop huis.

Eric Molenaar //

In meer West-Friese gemeenten is of wordt de zelfbewoningsplicht ingevoerd. Onder meer in Drechterland en Koggenland (beide drie jaar, ook met anti-speculatiebeding). Enkhuizen laat het momenteel onderzoeken.

HOORNDe gemeente Hoorn stelt deze zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw op gemeentegrond per direct in en zal die voor nieuwe projecten op andermans grond ook opnemen in overeenkomsten met projectontwikkelaars. Voor bestaande woningen kan de verplichting nog niet worden opgelegd, hiervoor is wetgeving in de maak.

Met het besluit wordt de motie uitgevoerd die in april door de fractie EénHoorn met steun van GroenLinks, ChristenUnie en CDA werd ingediend en door de gemeenteraad is aangenomen. ’Bouwen voor bewoners, niet voor beleggers’, is het credo van de voorstanders. Zij willen zo paal en perk stellen aan het opkopen van woningen met als doel die te gaan verhuren, omdat het aanbod voor starters en anderen hiermee wordt verkleind en het de prijzen opdrijft.

Het gaat nu om middeldure en duurdere woningen, voor goedkope koopwoningen gold al een zelfbewoningsplicht via de doelgroepenverordening.

Het wordt wel mogelijk ontheffing te vragen, bijvoorbeeld voor bewoning door familieleden van de koper, maar dat wordt per geval bekeken, aldus een woordvoerder.

Op het overtreden van de plicht staat een boete van 100 euro per dag. Als het huis wordt verkocht en de bepalingen over de zelfbewoning niet in de notariële akte zijn opgenomen, kost dat de verkoper 100.000 euro.

De motie werd in april in de gemeenteraad aangenomen. Het besluit om de zelfbewoningsplicht daadwerkelijk in te voeren werd maandag bekendgemaakt.

Overwinning

Nu de kogel door de kerk is, spreekt Vinkenborg van ’een overwinning voor de stad!’. Hij wijst op Nijmegen, waar een belegger 37 van 103 woningen uit een nieuwbouwplan al voor de openbare verkoop kocht, voor verhuur in de vrije sector. „De woningmarkt is helemaal doorgedraaid. Dit is één knopje waar je aan kunt draaien.”

Hij vraagt zich wel af wat dit betekent voor bestaande nieuwbouwprojecten die nu en/of in de nabije toekomst worden gebouwd, zoals Holenkwartier. Daar is in opdracht van ontwikkelaar Terra Marique, een onderneming van Zeeman Vastgoed, recent begonnen met de bouw van de eerste 36 koopwoningen. De nieuwe wijk aan de Holenweg omvat straks in totaal 300 koopwoningen, tachtig sociale huurwoningen (Intermaris) en twintig middeldure huurwoningen. Vinkenborg gaat ervan uit dat de overeenkomst die al met ontwikkelaar is aangegaan het gehele plan omvat.

„Ik wil graag een dringend moreel appel doen op projectontwikkelaars om in de geest van deze regels met terugwerkende kracht te handelen bij lopende projecten. We zullen het college van B en W ook vragen dat te doen. De gemeente investeert ontzettend veel geld en dat publieke geld is niet bedoeld voor het verdienmodel van beleggers.”