POORT VAN HOORN met wat ÉénHoorn allemaal belangrijk vind.

Van belang is om ons goed te realiseren, dat wanneer we nu niet akkoord gaan, er miljoenen
subsidies mis gelopen worden. Dat werpt Hoorn vele jaren terug met de ontwikkeling.
Dat willen wij natuurlijk niet en daarom hebben we zoals u gewend bent van ons, gewoon kritisch
gekeken naar de voorliggende stukken.
Het grote doel is het hier realiseren van ruim 500 betaalbare woningen, de voorzieningen verbeteren
en een goed OV knooppunt. Mooi is dat er in ieder geval een financiële dekking ligt. En dat in een
periode die financieel best zwaar wordt.
Modernisering van een stuk Hoorn met behoud van een goede overgang naar het oude centrum, een
goede parkeervoorziening en eindelijk een knappe traverse voor alle bezoekers, reizigers, studenten
etc. Woningbouw is belangrijk in heel Nederland, maar zeker ook in Hoorn en het stationsgebied is
een juiste plek daarvoor.
De navolgende punten willen we benoemen.
Dank alle betrokkenen voor het indienen van de verschillende zienswijzen.
• Natuurlijk hadden wij ook graag gezien dat zoveel als mogelijk onder de grond zou kunnen
worden geparkeerd. Dat is helaas financieel niet haalbaar zoals ook uit de second opinion
bleek.
• De parkeergarage wordt 2 meter minder hoog en voorlopig ook 2 lagen minder hoog. Hierbij
komen we bewoners en o.a. het ziekenhuis tegemoet.
• Van het ‘Zuidgebouw’ is de hoogte en vorm van het dak aangepast.
• Het ziekenhuis heeft een heel bijzondere benadering door parkeren nabij station
Kersenboogerd te willen terwijl juist medewerkers en bezoekers van het ziekenhuis op het
P&R staan èn het ziekenhuis zelf geacht wordt de afgesproken twee parkeerlagen op hun
parkeergarage te zetten. Niet naar de Kersenboogerd verwijzen waar we een heel project op
leefbaarheid en gezondheid in die wijk draaien, maar zelf aan de bak en samen afspraken
maken over het parkeertarief. Zeker ook wanneer er in het ziekenhuis meer drukte komt
door het realiseren van een spoedplein in 2025 of later.
• Er waren veel reacties m.b.t. de geluidsnormen en daar is op geacteerd.
• Verder gaf ProRail aan dat het nog wat onduidelijk was over het scheiden van autoverkeer
enerzijds en voetgangers en fietsers anderzijds. Goed meegedacht en dat komt later aan de
beurt.
Verder.
1. Er is gesteld dat participatie niet goed gegaan zou zijn.
ÉénHoorn is van mening dat participatie voor mensen kan betekenen dat besluiten voor hen
niet leuk zijn. Ook dat kan de uitslag van participatie zijn. Gezien de aanpassingen die gedaan
zijn is het ons duidelijk dat er goed geluisterd is, maar dat niet alle wensen haalbaar zijn. We
moeten denken aan het algemeen belang en dat staat boven individueel belang.
2. Jammer blijft dat de motie 517 van 8-2-22 m.b.t. 50 jongerenwoningen uit dit gedeelte is
gehaald. In de raadsbrief van 10-10-23 wordt gesteld dat deze op de Dampten worden
gerealiseerd. Van de Dampten was 5 jaar geleden al bekend dat hier jongerenwoningen
konden komen. Een ontwikkelaar had zich bij de gemeente Hoorn gemeld. Nu worden de 50
woningen uit de motie plots verplaatst. ÉénHoorn had graag jongerenwoningen op beide
locaties gezien. Nu zijn het er maar 50 i.p.v. bijvoorbeeld 100 jongerenwoningen. Het voelt
als een sigaar uit eigen doos. Graag een reflectie van de wethouder.
3. Hoorn wil doorgroeien naar zo’n 90.000 inwoners. Ook dit zorgt voor extra parkeerdruk en
daar moeten we ernstig rekening mee houden. Hoe ziet de wethouder dit m.b.t. het aantal
parkeerplekken.
4. Parkeren in de Poort van Hoorn moet geen ondergeschoven onderwerp worden. Het vraagt
om een gedegen aanpak waaronder enkele zaken welke ÉénHoorn heel belangrijk vindt:
– zeer goede monitoring en aansturing i.v.m. parkeerdruk noordzijde i.v.m. bouwactiviteiten,
aanvoer zwaar materieel en bouwmateriaal en parkeerlagen extra bij het Dijklander
ziekenhuis;
– goede afspraken over de hoogte van het parkeertarief;
– Wij vinden het een prima idee dat de Vale Hen uit de ontwikkeling van Poort van Hoorn
gehaald;
– De Noorder Veemarkt blijft tot aan de uiteindelijke realisatie van de parkeerbehoefte aan
de noordzijde parkeerterrein. Wij dienen samen met het CDA hiertoe een
raadsinstrument in. Wij vinden sowieso dat de Noorder Veemarkt in de huidige vorm een
prima overgang van oud naar nieuw kan zijn;
– Wij steunen het idee van de VVD voor nader onderzoek of ergens anders in het
centrum van Hoorn nog parkeerplaatsen kunnen worden toegevoegd. Hierbij valt ook te
denken aan bijvoorbeeld een gratis shuttle bus waar het Museum van de 20e eeuw al met
succes gebruik van maakt.
Voorzitter, de fractie ÉénHoorn neemt alle overwegingen en de reactie van de wethouder mee terug
naar de fractie.