Aart Ruppert: Acht jaar wachten op woning is onaanvaardbaar

Acht jaar wachten op een woning? Als vader van drie kinderen en trotse opa vind ik dat volstrekt ontoelaatbaar! En dat betekent: veel bouwen voor jongeren en studenten, voor ouderen die kleiner willen wonen, circulair bouwen, tiny houses, tijdelijke woningen en meer bouwen in de hoogte.
Als bewoner van de Grote Waal, een prachtige wijk, maak ik mij hard voor de veiligheid en het woongenot van haar inwoners. Dat betekent concreet: een geluidswal langs de A7, aanpak van graffiti, strenge handhaving, een opgeknapt Dwaalpark en uitbreiding van TV De Hulk, een vrij besteedbaar wijkbudget voor bewoners en natuurlijk een prachtig en veilig stadsstrand bij het Markermeer.
De verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Zevenhuis moet zo snel mogelijk worden opgepakt en JP Coen blijft staan op de Roode Steen!
Met uw steun kan ik mij sterk maken voor onze prachtige stad Hoorn!
Want alleen samen kunnen we het beste voor Hoorn realiseren.