Art. 36 vragen over de Ida Gerhardt Academie.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Nieuwe Steen 1
Hoorn

Betreft : Art. 36 vragen Ida Gerhardt Academie

Onderwerp: Ida Gerhardt Academie

Hoorn, 21 april 2022

Geacht College,

De Ida Gerhardt Academie, gevestigd in het voormalige Missiehuis in Hoorn, is één van de 8 Scholen voor Persoonlijk Onderwijs in Nederland. Het onderwijs bij deze 8 scholen is ernstig in gevaar door financieel wanbeleid van de bestuurder. Dit blijkt uit onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs.
Volgens de inspectie is bij de 8 scholen voor in totaal ruim 22 miljoen euro aan publiek geld onrechtmatig besteed. 16 miljoen daarvan kwam ten onrechte terecht bij private stichtingen waarover schoolbestuurder Misha van Denderen zeggenschap heeft. Dit bedrag moet door de bestuurder worden teruggegeven. En het voortbestaan van de scholen, ook die in Hoorn, is in gevaar gebracht. Volgens onderwijsminister Dennis Wiersma moet de bestuurder zo spoedig mogelijk opstappen.
De situatie is volgens de inspectie extra zorgelijk, omdat bij alle 8 scholen verbetering in kwaliteit van onderwijs noodzakelijk is. Dit geldt met name o.a. voor de Ida Gerhardt Academie in Hoorn, omdat deze in het voorjaar van 2021 als ‘zeer zwak’ is beoordeeld. Minister Wiersma stelt: “Als je op een van deze scholen zit, krijg je niet altijd het onderwijs dat je verdient. Hoe hard je ook je best doet. Dat is niet eerlijk en onacceptabel”.
De fractie van ÉénHoorn maakt zich grote zorgen over de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen van de Ida Gerhardt Academie in Hoorn! Ook ouders zullen zich, naar wij vermoeden, zich terecht grote zorgen maken.

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen:

1. Welke relatie en bemoeienis heeft de gemeente Hoorn met de Ida Gerhardt Academie? Graag motiveren.
2. Heeft de gemeente instrumenten in handen om een betere kwaliteit van onderwijs af te dwingen? Graag motiveren.
3. De huisvestingsgelden voor het voortgezet onderwijs zijn in onze gemeente door gedecentraliseerd naar de betreffende scholen voor VO. Maakt de Ida Gerhardt Academie ook aanspraak op of gebruik van een deel van deze huisvestingsgelden en zo ja hoe wordt, gelet op het rapport van de inspectie, nu ingegrepen? Graag motiveren.

De fractie van ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

A.S. Ruppert, raadslid ÉénHoorn