Belastingvrijstelling voor bankje bij winkels in Hoorn.

Hoorn (Eric Molenaar NHD) Als ondernemers in de gemeente Hoorn voor algemeen belang een bankje willen plaatsen tegen hun gevel, dat niet groter is dan een vierkante meter, hoeven ze daar geen precariobelasting over te betalen.

Dat is het gevolg van een wijzigingsvoorstel op de verordening precariobelasting, dat dinsdagavond met 18 tegen 16 stemmen werd aangenomen. De VVD had het initiatief genomen, nadat in de binnenstad commotie was ontstaan omdat ondernemers met een klein bankje voor hun zaak ’opeens’ belasting moesten gaan betalen. De fracties die het voorstel mede indienden waren ook de voorstemmers: behalve VVD ging het om Fractie Tonnaer, EénHoorn, PvdA, CDA en ChristenUnie.

Mitchel Sluis (VVD) gaf aan dat de indieners vinden dat de bankjes bijdragen aan de leefkwaliteit en beleefbaarheid van de winkelstraten. „We hopen dat meer ondernemers meer bankjes gaan neerzetten, waardoor de binnenstad nog toegankelijker wordt.”

Aanvankelijk was de vrijstelling beperkt tot ondernemers in de binnenstad, maar na een opmerking van Sociaal Hoorn werd dit geschrapt en geldt het nu ook voor bijvoorbeeld de wijkwinkelcentra en de dorpen.

Wethouder Axel Boomgaars zei het wijzigingsvoorstel te ontraden, omdat het volgens hem geen oplossing is en de commotie over de belasting op bankjes vooral door een gebrek aan communicatie kwam. Degene die op of boven gemeentegrond voorwerpen plaatst moest precariobelasting betalen, tot dit tijdelijk werd gestaakt vanwege de coronacrisis.

Boomgaars: „We hadden een brief of appje moeten sturen: vanwege corona was er twee jaar een vrijstelling en nu beginnen we weer met de heffing. Nu lijk je een kleinzerige gemeente die overal kosten voor gaat vragen.”

Minder regeldruk

Beter kon Boomgaars uit de voeten met een motie van Hart van Hoorn en D66, waarin werd verzocht de onderwerpen ’verbeterde communicatie’en ’minder regeldruk’ tot belangrijke thema’s van de Actie-agenda Binnenstad te maken. Betere communicatie was al iets waar het college mee aan de slag wilde.