Bouw voor onze jongeren en voor de behoefte van ONZE inwoners!

De eerste daad van de ÉénHoorn-partijen in deze bestuursperiode was een motie om te gaan bouwen voor jongeren. Geen enkele andere fractie is actiever geweest tegen de woningnood dan ÉénHoorn. Reden temeer om nog even ons wonen-speerpunten op een rijtje te zetten. 

Bouwen voor jongeren en ouderen

Sam Hakhoff
Inzet voor meer woningen voor jongeren in Hoorn

Bouwen voor jongeren en ouderen, voor de leraar en de verpleegkundige, voor studenten en de agent, voor de jonge ondernemer en de starters. Koopwoningen, appartementen, huurwoningen en sociale huurwoningen. Kortom bouwen voor de behoefte van onze inwoners. De woningbehoefte, vooral ook van onze kinderen, moet leidend zijn voor het bouwprogramma in de komende jaren.

Stop het gedwongen vertrek van onze jeugd 

Onze stad vergrijst veel sneller dan de rest van Nederland. Het is voor de toekomst van Hoorn essentieel om massaal wegtrekkende jongeren hier te houden. Om ook studerende jongeren de kans te geven in West-Friesland te blijven wonen, zijn jongerenwoningen dichtbij bij het openbaar vervoer, dus in het stationsgebied, noodzakelijk.

Om ervoor te zorgen dat er wordt gebouwd voor onze woningzoekenden is meer gelijkwaardige samenwerking met de woningcorporaties en projectontwikkelaars noodzakelijk. Bij iedere project moet duidelijk zijn wat het bijdraagt aan woningbehoefte van onze inwoners.

Bouwen rond het station

Nils gaat voor groen en jongerenwonigen
Nils Doodeman gaat voor een groene stad met kansen voor jongeren op de woningmarkt

Dat geldt ook voor de woningen die we versneld willen bouwen in de Poort van Hoorn, op het Pelmolenpad, de Prisma-locatie, het gebied ‘garage Tensen’ en aan de noordzijde van het NS-station. ÉénHoorn streeft naar evenwichtig gemengde wijken met in ieder geval de afgesproken 30% sociale huur- en goedkope koopwoningen, 30% middenhuur en koop en 40% in het hogere segment. Er moet worden voorzien in de groeiende vraag naar woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Een goede mix zorgt voor een betere woon- en leefomgeving. Het midden- en hogere segment mag – juist omwille van een betere doorstroming – niet worden vergeten. Maar alles wel in de juiste balans.

 

Het openbaar vervoer en de (zorg)voorzieningen maken de omgeving rond het station uitermate geschikt voor jongeren, jonge professionals en ouderen. Met de fraaie binnenstad, en binnenkort ook het stadsstrand, op loopafstand liggen er kansen voor het oprapen.