Breaking news uit Hoorn; Breuker over breukenfestival

Naar aanleiding van de enorme overlast door gladheid in Hoorn op 10 januari, verergerd door het besluit om niet preventief te strooien, stelde de fractie van ÉénHoorn onderstaande vragen tijdens de commissievergadering op 19 januari. Uit een oproep van onze partij op de sociale media kwamen meer dan 200 reacties en  meer dan 30 mails binnen bij onze fractie. Wij willen iedereen sterkte wensen en danken voor de medewerking. 

‘”Bij navraag bij de eerste hulp van het Dijklander bleek de eerste hulp stampvol te zitten en ook van scholen hoorden we verhalen van vele, vele valpartijen, waarvan een groot aantal met schade en letsel.”

Raadsvragen over breukenfestival in de commissievergadering 18 Januari 2022 

Geacht college,

Op de vroege ochtend van maandag 10 januari namen wij zelf waar dat op verschillende plekken in Hoorn mensen overvallen werden door gladheid. Onverhoeds was het zomaar ergens spekglad, zoals op de kruising vanaf de Sportlaan naar het fietspad richting OSG waar vele scholieren gruwelijk hard onderuit gingen, en schade aan ledematen en fietsen opliepen. 

Naar ons later bleek zijn er honderden valpartijen geweest, waarvan een aantal met verstrekkende gevolgen. Het Dijklander-ziekenhuis meldt ons desgevraagd dat de eerste hulp stampvol met mensen met ernstige breuken en ander letsel liep. En ze hebben het daar al zo druk. 

Wat was hier aan de hand? Na een oproep van onze kant ontvingen we meer dan 200 reacties op Social Media en meer dan 30 mails met letterlijk pijnlijke verhalen. Breuken in de enkels, heupen, schouders en knieën en gescheurde enkelbanden.

De gemeente roept zelf veel onbegrip en verontwaardiging op met een posting op Facebook om half twaalf:

Het was onverwachts glad vanochtend. Onze strooiauto’s zijn vanochtend uitgerukt om de gladheid in de hele stad te bestrijden.
Dat onverwachts en dat uitrukken blijkt niet te sporen met de feiten. Er is nadrukkelijk rond middernacht een algehele waarschuwing uitgegaan, die mogelijk niet in Hoorn is geland. In de gemeenten om Hoorn heen waren er  geen problemen. Sterker nog, veel mensen van buiten die Hoorn binnenkwamen werden overrompeld doordat het hier opeens wel glad was.

Een bewoner reageert op de niets-aan-de-hand-posting van de gemeente met de volgende reactie:

Gemeente Hoorn, eerlijker zou zijn geweest als jullie zeiden: sorry wij hadden verkeerd ingeschat. Het was gisteravond al bekend maar blijkbaar niet goed terechtgekomen bij de verantwoordelijke in de gemeente. En als het wel gaat regenen, mag ik hopen dat er deze keer wel op tijd wordt gereageerd!

Wij begrijpen die reactie volkomen. Iets met spijker en kop.

Onze vragen:

–      Waarom is er niet gestrooid in Hoorn?

–       Toen er kennelijk is ontdekt dat het fout ging, hoe is daarop gereageerd en gecommuniceerd. Hoe kijkt u terug op de Facebook posting?

–       Heeft u een beeld van de gevolgen van deze misser? En hoe kijkt u daar nu op terug?

–       Heeft u contact gehad met de scholen, waarvan sommige leerkrachten stellen dat driekwart van de leerlingen betrokken was bij een valpartij? Of met Dijklander ziekenhuis en Eerste Hulp?

–       Heeft u contact gehad met de slachtoffers? Zo ja wat heeft dat opgeleverd?

–       Is de gemeente aansprakelijk gesteld voor geleden schade? Voelt u aansprakelijkheid?

–       Wat gaat u doen een herhaling van dit breukenfestival te voorkomen? 

 

Mediabelangstelling:

Naast het NHD en NHD besteedde ook de NOS aandacht aan de ongelukken.

https://nos.nl/artikel/2413677-gemeente-hoorn-strooide-niet-toen-het-spekglad-was-18-botbreuken

 

Noordhollands Dagblad.