De komst van de ÉénHoorn is de aankondiging van voorspoed.

SJAAK GROSTHUIZEN 20 februari 2021

De komst van de eenhoorn is de aankondiging van voorspoed

Twee politieke partijtjes in Hoorn zijn er niet meer. Een goede zaak! Nee, begrijp me niet verkeerd. Het is niet mijn bedoeling om te zeggen, dat ik blij ben dat ze uit de raad zijn opgehoepeld. Alle betrokken raadsleden zitten er nog en dat is iets wat ook mij genoegen doet. De fracties van VOCHoorn en HOP zijn opgegaan in één nieuwe fractie namens een nieuwe partij: EénHoorn. Dat is toch iets heel anders dan het Hoorns zorgloket 1.Hoorn. 1.Hoorn is er om de zorgen van Hoornse burgerij te monitoren en te zien hoe het best hulp kan worden geboden en EénHoorn is er om de zorgen van Hoornse burgerij te monitoren en te zien hoe het best hulp kan worden geboden.

Voor een politieke partij ziet de zorgverlening er natuurlijk anders uit. De nieuwe partij Eénhoorn ‘staat voor 1 stad, eensgezindheid, daadkracht, transparantie, helderheid, verbinding en betrouwbaarheid.’ Dat is politpraat voor: we gaan er met z’n allen voor zonder rare poepelegeintjes. Nu kan het best zijn dat alle andere Hoornse fracties beweren dat zij dat ook doen en dat met de eensgezindheid van Eénhoorn alleen maar de eensgezindheid  van de twee voorgaande partijtjes bedoeld is, maar dat is proppraat.

Toch vind ik deze gebeurtenis een goede. Voordat fracties in deze tijd durven te erkennen dat de onderlinge verschillen niet veel verder gaan dan het kleurverschil in de karakters van de personen die de partij vertegenwoordigen en de wens om ook eens de baas te zijn van een kleine stadse beweging, moet het besef groeien dat het gaat om de zaak zelf. Zit je vaak op één lijn met een andere fractie, dan is een hechte samenwerking en ook de volgende stap tamelijk vanzelfsprekend.

We begonnen deze raadsperiode met 14 fracties en door een vlaag van verstandig inzicht hebben de fracties van de Hoornse Senioren en Hoorns Belang zich aangesloten bij andere fracties. Doordat bijna tegelijkertijd ook weer raadsleden voor zichzelf begonnen, werd het aantal weer op 14 gebracht en nu hebben we ‘nog maar’ 13 fracties over. Is het denkbaar dat meer fracties ontdekken dat zij niet iets wezenlijk anders inbrengen en het goede voorbeeld volgen? Zal Hoorn Lokaal nog lang blijven vinden dat er geen enkele aansluitkandidaat is die de kroonjuwelen van Joke van der Meij net zo koestert als René Assendelft doet?

Er zijn twee éénpitters ontstaan, door de overtuiging dat onoverbrugbaar meningsverschil zetelroof sanctioneert. Zij konden niet zo snel op een mooie partijnaam komen en dus dragen hun fracties hun naam. Zullen de afgescheiden Linda Koekkoek en Danny Verdonk niet meer dan periodeuitzitters blijken of zal er een fractie zijn die Danny graag wil hebben, omdat er niemand is die meer verstand heeft van circulaire economie?

Er is een fractie die nu al jaren naar de toenmalige zetelmeenemer heet. Het is de fractie die zich lijkt te kenmerken door eenduidig stemgedrag: his masters voice. Daar is het denkbaar dat een fractielid met een iets ander geluid te horen kan krijgen: (ik noem maar een voorbeeld hoor!) Wil je er aan blijven denken dat onze partij niet Fractie Mast heet? Van FT, de bedoelde fractie, is het schier onmogelijk aan te nemen dat die ooit zal opgaan in een nieuwe combinatie. Samengaan met FT betekent opgaan in FT.

Nee, dan is er dus reden om de mensen van VOCHoorn (weet je dat ik in de afgelopen jaren van geen enkele Hoornse fractie zo vaak heb nagezocht wat de afkorting ook weer betekent en dat je het mij nu ook niet moet vragen?) en HOP alle lof toe te zwaaien voor hun doordachte besluit. Heel sterk is ook de beslissing van beide fractievoorzitters Aart Ruppert en Robert Vinkenborg om een stapje terug te doen en de eer te laten aan Guido Breuker. Er is geen bloedrijke strijd aan voorafgegaan. Het gaat niet om de poppetjes, het gaat om de stad. Zo wordt nog geloofwaardiger dat zij deze stap zetten om met een grotere fractie een grotere slagkracht te creëren. De politieke richting is heel kort te omschrijven als pragmatisme met een sociaal gezicht. Een combinatie die voor een lokale partij een heel mooie is.

‘De komst van de eenhoorn is de aankondiging van voorspoed,’ zei Guido Breuker. Laten we dat dan maar hopen.