Doorstroom huurders Intermaris verloopt moeizaam. Fractie ÉénHoorn krijgt signalen van bewoners en wenst meer ondersteuning.

Bron:HOORNGIDS (Wally Ooms) Foto: HoornGids
De fractie ÉénHoorn heeft van een aantal huurders van Intermaris signalen ontvangen over hun ervaringen met de doorstroommakelaar, zoals die wordt ingezet door Intermaris. Een doorstroommakelaar helpt en assisteert bij de doorstroom van vooral oudere huurders naar kleinere woningen.

Veel van deze huurders hebben hier ook behoefte aan, maar hebben vaak wel wat assistentie nodig. Het positieve effect van deze doorstroming is dat deze huurders hun bestaande en vaak grotere gezinswoning achterlaten, die weer door nieuwe gezinnen kunnen worden bewoond.

Omduidelijkheid
Andre van Beusekom, raadslid van ÉénHoorn: ”Een prima streven en naar wij begrijpen ook een effectief middel om de doorstroming in het huursegment te vergroten. Toch bereiken ons signalen dat er nog veel onduidelijkheid is bij de bewoners om wie het gaat. Het blijkt onduidelijk wat er mogelijk is, waar men recht op heeft en eventueel direct mee kan worden geholpen.
Ondanks herhaalde vragen hebben we nog steeds geen duidelijk beeld van de mogelijkheden die een doorstroommakelaar kan bieden. Vandaar deze vragen en ook omdat we graag zouden willen zien of zo’n instrument ook bijvoorbeeld kan helpen bij de doorstroming van niet-huurders.”

Om die reden stelt ÉénHoorn nu onderstaande vragen aan het college om e.e.a. duidelijk te krijgen.

Geacht college,
Een aantal huurders bij Intermaris heeft met onze fractie hun ervaringen met de zogenoemde doorstroommakelaar gedeeld. Voor de fractie ÉénHoorn aanleiding het college de volgende vragen te stellen:
Wat voor ondersteuning en faciliteiten wordt bewoners geboden als ze kleiner en/of gelijkvloers willen wonen en bijvoorbeeld een eengezinswoning achterlaten? Wat zijn de eisen/voorwaarden? Is er hulp bij het verhuizen, het netjes achterlaten van de oude woning en klussen als het ophangen van de gordijnen in de nieuwe woning?
Welke rol heeft de gemeente, Intermaris en overige partners om het doorstromingsproces te bevorderen? We missen samenhangende informatie met betrekking tot bijvoorbeeld bijzondere bijstand, de rol van Intermaris, zorginstanties en overige sociale partners. Waarom is er geen 1 informatiepunt waar mensen terecht kunnen en zou dit niet beter zijn?
Welke financiële tegemoetkomingen zijn er – en onder welke voorwaarden – beschikbaar vanuit Intermaris en/of bijvoorbeeld de bijzondere bijstand of andere potjes?
Is er over de mogelijkheden voldoende toegankelijke informatie voor de doelgroep beschikbaar via folders, persoonlijk contact, sociale media en websites?
Met welke instanties en op welke wijze wordt samengewerkt om extra kwetsbare mensen, met bijvoorbeeld een handicap, zware ziekte en/of beperkte financiële middelen, te helpen verhuizen als ze daar lichamelijk, psychisch en/of financieel niet toe in staat zijn?
Kunnen de resultaten/evaluaties van het werk van de doorstroommakelaar beschikbaar worden gesteld aan de raad?
Ziet u mogelijkheden voor verhuiscoaches/doorstroommakelaars voor ook niet-huurders?
Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.
Fractie ÉénHoorn
Andre van Beusekom – vicefractievoorzitter.