ÉénHoorn steunt nieuwe overeenkomst Reclamebelasting.

ÉénHoorn is blij dat het voorstel er eindelijk ligt want dit traject heeft gewoonweg te lang geduurd

Ter zake: de RB bewijst al meer dan 10 jaar zijn waarde. Geld van ondernemers, voor ondernemers waarbij de rol van de gemeente zich beperkt tot de heffing en doorsluizen van gelden en overleg met het Lokaal ondernemersfonds.
Met als resultaat op bedrijventerreinen o.a. minder inbraken, meer veiligheid, een schone goed onderhouden openbare ruimte en lagere verzekeringspremies. Winkelgebieden als de Hof van Hoorn, de binnenstad maar ook diverse winkelcentra organiseren allerlei acties om hun gebied aantrekkelijker te maken voor winkelend publiek: intocht St Nicolaas, markten, braderien, hanging baskets, sfeerverlichting etc
Draagvlak? Is dit 100%? Nee, dat zou mooi zijn, maar 100% is niet realistisch. Tegenstanders zijn er altijd geweest en die hoor je het hardst! O ja, netto-ontvangers zijn er niet! De rechter heeft eerder bij zaken die dienden in hoger beroep bij het hoogste rechtsorgaan in Nederland, de Hoge Raad, de systematiek van RB legitiem verklaard.
De Hoornse Ondernemers Compagnie en de OSH, maar ook ambassadeurs van de winkelstraatjes, en ook de Koninklijke horeca Nederland, afdeling Hoorn stellen zich vierkant op achter de doelstellingen en het systeem van de RB.
Zijn er alternatieven? Niet echt, beter nog: echt niet!
De BIZ is een lang traject met hoog afbreukrisico aangezien meestal grote bedrijven met een hoge WOZ-waarde, zo leert de ervaring, tegen zullen zijn.
En de opslag WOZ niet-woningen is een systematiek die vanaf de tekentafel had moeten worden ingevoerd maar, onder de huidige omstandigheden, geen reeele optie is.
Zijn er dan geen verbeterpunten of punten van aandacht? Onze fractie ÉénHoorn kent er, uit zijn rondgang langs bedrijven en ondernemers, 3. EenHoorn vraagt de WH deze onder de aandacht te brengen van de LOF!
  1. Het principe van wederkerigheid of reciprociteit. Ondernemers uit de periferie bv. de Schelphoek en de Geldelozeweg die RB betalen, krijgen zoals ze zeggen weinig of niks terug voor de belasting die ze betalen. Het zou goed zijn indien het LOF met hen in gesprek gaat en hen aanmoedigt om, alleen of in overleg met andere ondernemersorganisaties, plannen in te dienen.
  2. Tariefsverhogingen zouden niet mee dan trendmatig moeten zijn. Onze fractie is erop aangesproken dat in 2017 de tarieven met 10% zijn verhoogd en dat dit voor een aantal ondernemers een brug te ver was. Achteraf begrijpen we dat dit is geweest vanwege fonsenwerving tbv Hoorn Marketing maar 10% is fors
  3. Betrek bij planvorming ook zoveel mogelijk ondernemers die niet bij een ondernemersclub zijn aangesloten. Dit vergroot het draagvlak verder.
Voorzitter, ÉénHoorn is blij dat dit langlopende dossier binnenkort wordt afgesloten en stemt met dit raadsvoorstel in. Onze fractie is er verder klaar mee en wil rust in de spreekwoordelijke tent!

Met vriendelijke groet,

Aart Ruppert