Huurders niet opzadelen met hoge kosten warmtenet.

ÉénHoorn wil zekerheid over tarieven en stelt vragen.

Het minder afhankelijk worden van gas en andere fossiele brandstoffen is een goed streven. Maar het is onaanvaardbaar dat huurders door een gedwongen aansluiting op een warmtenet worden gedupeerd met torenhoge tarieven. Want eenmaal aangesloten zijn de bewoners afhankelijk van de monopoliepositie van 1 energieleverancier. De fractie ÉénHoorn wil dat de plannen voor de aanleg van een warmtenet in de Kersenboogerd gepaard gaan met de waterdichte garantie dat de huurders niet meer voor warmte gaan betalen dan momenteel voor gas.

Onrust

In heel Nederland is grote onrust ontstaan over de aanleg van warmtenetten. De belofte dat het verbruik niet meer zou gaan kosten dan gas blijkt niet te worden nagekomen. Hierdoor komen duizenden huurders in grote financiële problemen. Dit is bijvoorbeeld voor woningcorporaties in Amsterdam al reden te stoppen met het aansluiten van hun huurders op stadswarmte. Het zijn gigantische en complexe problemen die ook door politiek Den Haag worden gezien, maar een oplossing is er nog niet. Kennelijk zit er ergens een systeemfout.

Voor ÉénHoorn zijn van belang:

  • Huurders die worden aangesloten op het aan te leggen warmtenet in de Kersenboorgerd zouden eigenlijk minder moeten gaan betalen, maar meer betalen is echt onacceptabel;
  •  Wij willen voorkomen dat de gemeente Hoorn net als Amsterdam miljoenen moet gaan bijleggen om torenhoge rekeningen van consumenten te compenseren;
  • Ook is het onwenselijk dat de rekening bij Intermaris terechtkomt. De woningcorporatie moet geld steken in woningbouw en niet in ongewisse plannen. De bouw van meer sociale huurwoningen mag niet ten koste gaan van een warmtenet.

Belang huurders op de eerste plaats

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwde onlangs dat het koppelen van de tarieven aan de kosten tot zeer hoge tarieven kan leiden. De rekening en de risico’s komen – als de Wet collectieve warmtevoorziening wordt aangenomen – dan nog meer bij de consument te liggen.

Al deze problemen liggen nu in Den Haag en moeten worden opgelost voor we verder kunnen. Ook moet duidelijkheid worden wat de kosten van de aanleg van een warmtenet zijn om te kunnen bepalen of de tarieven wel acceptabel.

ÉénHoorn zet de belangen van de huurders in de Kersenboogerd voorop. We hebben feiten nodig om te kunnen bepalen hoe we verder kunnen. Daarom heeft onze fractie samen GroenLinks, de VVD, CDA, Hart van Hoorn en Hoorn, Open en Eerlijk het college gevraagd zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de complexe situatie. Onze fractie dankt de mede-indieners voor de samenwerking in het belang van onze inwoners.

U vindt de vragen hier via deze link!