Hoorn voelt weinig voor drugstestlocatie. Veel fracties vrezen dat inleverpunt gebruik zou kunnen aanmoedigen.

Bron: NHD / Nanska van de Laar
De Hoornse politiek staat niet te springen om de gemeente te voorzien van een drugstestlocatie. Een meerderheid van de raadsfracties is van mening dat je met een inleverpunt om je drugs te laten testen een verkeerde boodschap afgeeft.

Het was een motie van D66, PvdA en DRP die burgemeester en wethouders moesten bewegen om te kijken of er in Hoorn een test- en informatiepunt voor harddrugs zou kunnen komen. Het college legt de raad nu een drietal scenario’s voor: een inleverpunt realiseren, een testservicepunt inrichten of niks doen.

Dat laatste – niets doen – heeft de voorkeur van onder meer Hart van Hoorn. Die denkt dat voor de gebruikers de drempel voor een inleverpunt dan wel testlocatie te hoog ligt. „Los daarvan is het een vrijbriefje om meer te gaan gebruiken”, vreest Debbie Katers. Zij ziet liever dat de gemeente het geld dat gemoeid is met het realiseren van een testlocatie gebruikt wordt om een meldpunt voor straatintimidatie in te richten.

Angst

Dat een testlocatie drugsgebruik zou kunnen aanmoedigen, is een angst die bij meer fracties leeft. „Het gebruik van harddrugs is niet gewoon. Ze gebruiken het toch wel, is geen argument om het gebruik te normaliseren. Met een testlocatie geven we een verkeerd signaal af, namelijk dat drugsgebruik oké is. We zijn voorstander van het geven van voorlichting, maar dan wel gericht op preventie”, aldus CDA’er Matthijs Koster.

Meer inzetten op voorlichting, is ook waar onder meer EénHoorn voor pleit. Die mag ook best wat meer confronteren, vindt Peter Peerdeman die verwijst naar Rotterdam waar deze week een campagne is gestart die drugsgebruikers bewust moet maken van hun impact op de criminaliteit in de stad. Posters met teksten als ’Er kleeft bloed aan jouw pil’ en ’Jouw drugsgebruik blaast portieken op’ hebben daar al de nodige stof doen opwaaien.

Voorlichting

GroenLinkser Elise van Os wijst erop dat Rotterdam ook drugstestlocaties heeft. „Er moet altijd voorlichting gekoppeld worden aan het testen van drugs, want enkel en alleen laten testen kan ten onrechte het idee geven dat drugs veilig zijn.”

Het stoort Arnica Gortzak van de PvdA dat veel van haar politieke collega’s het doen voorkomen alsof er in Hoorn niets gebeurt op gebied van voorlichting. „We doen al jaren aan voorlichting en ook aan heel goede voorlichting. Wij erkennen ook de gevaren van drugsgebruik, maar zijn wel voorstander van een testlocatie”, aldus de socialiste die medestanders vindt in D66, Sociaal Hoorn en DRP – al maakt die nog geen keuze voor een inleverpunt dan wel testlocatie.

De PvdA kan zich ook vinden in het voorstel van de VVD om met een inleverpunt als pilot te beginnen. „Als we eerst voor een tijdelijke vorm gaan, kunnen we ook inzicht krijgen in het aantal mensen dat ervan gebruik wil maken. Er moet dan wel voldoende aandacht zijn ook voor adequate voorlichting”, vindt liberaal Mitchel Sluis.

Wat betreft wethouder Marjon van der Ven behoort een pilot zeker tot de mogelijkheden. „Het is aan de raad om te bepalen wat wij als college moeten gaan uitwerken, maar het is wel zo dat je met een tijdelijke vorm wel kunt onderzoeken of je als stad in een behoefte voorziet.”

Vooralsnog zal er niets gebeuren, want een politieke meerderheid voor een inleverpunt of drugstestlocatie is er nu niet.