Goed nieuws !!! Zelfbewoningsplicht is een feit.

Goed nieuws! De zelfbewoningsplicht is een feit!

Op 20 april heeft de gemeenteraad op initiatief van ÉénHoorn een motie aangenomen om kopers van nieuwbouwwoningen te verplichten zelf in de aangekochte woning te gaan wonen. Dit om te voorkomen dat beleggers de nieuwbouwhuizen van de markt halen om voor veel geld te verhuren, waardoor Hoornse woningzoekenden niet eens aan bod komen. Uit antwoorden op vragen die wij hebben gesteld, blijkt dat er inmiddels een zelfbewoningsplicht voor vijf jaar is ingevoerd. Uitzonderingen voor familie blijft mogelijk.

Dit is een keihard positief resultaat voor de woningzoekenden in Hoorn. Wij danken de partijen de motie hebben gesteund en het college voor de voortvarende uitvarende uitvoering van onze motie. Het antwoord op onze vragen vindt u hier:

Hier de koppeling.
https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/97b94b6d-bbfe-4cbb-9120-0b342c377c4b